หน้าหลัก

17 มกราคม 2561

โภชนาการเด็กเล็กแม่ลาน้อย (Read in English)


มูลนิธิศุภนิมิตฯ อยากเห็นเด็กทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงอายุ 6 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดต่อพัฒนาการของเด็ก การส่งเสริมให้มีโภชนาการเหมาะสมก็จะมีพัฒนาการที่ดีส่งผลต่อความพร้อมทางการเรียนในช่วงวัยต่อไป สัปดาห์นี้ เจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ โครงการพัฒนาความอยู่ดีมีสุขของเด็ก ครอบครัว และชุมชน แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางตระเวนลงพื้นที่เยี่ยมเด็กเล็กในโครงการที่ตำบลแม่โถ และตำบลท่าผาปุ้ม พร้อมทั้งมอบไข่ไก่ และเครื่องบริโภคอื่นๆ ให้แก่เด็กเล็กก่อนวัยเรียนระดับชั้นอนุบาลทั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และในโรงเรียน รวมทั้งหมด 62 คน เพื่อเสริมด้านโภชนาการแก่เด็กเล็กให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย


พิสิษฐ์ ผ่องไพรวัลย์ เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาฯ แม่ลาน้อย เล่าสู่กันฟังว่า บ้านห้วยผึ้งใหม่เป็นหมู่บ้านชาวม้ง พ่อแม่เด็กมีอาชีพเกษตรเชิงเดี่ยว ส่วนใหญ่ปลูกกะหล่ำปลีและแครอท ความพร้อมและเวลาเตรียมอาหารสำหรับเด็กจะน้อย แต่ละบ้านรีบไปทำไร่แต่เช้าตรู่และกลับค่ำ เราประชุมกันแล้วเห็นว่ามอบไข่ไก่และเครื่องบริโภคอื่นๆ น่าจะตอบโจทย์เวลาเตรียมอาหารเด็กได้ และไม่เสียง่ายเนื่องจากบางบ้านไม่มีตู้เย็น เด็กๆ ในครอบครัวที่ขาดแคลนจะได้รับการส่งเสริมให้มีอาหารเพียงพอจำนวนสองครั้งต่อปี

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


“เราสนับสนุนเครื่องบริโภคเพื่อให้ผู้ปกครองเห็นเด็กมีน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้น สุขภาพเด็กดีขึ้น แล้วผู้ปกครองจะเห็นประโยชน์การเตรียมอาหารให้เด็ก ก็จะจัดสรรเวลาและดูแลเด็กดีมากขึ้นครับ” พิสิษฐ์ พูดความหวังของเขาในฐานะคนทำงานพัฒนาเด็ก “พ่อแม่เด็กยากจนและมีหนี้สินเพราะกู้เงินมาทำเกษตร แต่ละบ้านต้องออกไปไร่กะหล่ำแต่เช้าตรู่และกลับค่ำ ไม่มีเวลาเตรียมอาหารให้ลูก เวลาขายกะหล่ำต้องรีบไปคืนหนี้ ไม่มีเงินซื้ออาหารให้เด็กและคนในครอบครัว เครื่องบริโภคที่เด็กได้รับนี้เป็นประโยชน์มาก เด็กมีอาหารรับประทานเวลาอยู่ที่บ้านช่วยให้เด็กไม่เบื่ออาหาร และทานอาหารได้มากทำให้เด็กมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น ขอบคุณแทนเด็กๆ ทุกคน ขอให้ผู้อุปการะมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงค่ะ” ครูจุฬารัตน์ ปู่กว๋าง ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยผึ้งใหม่ กล่าว