หน้าหลัก

13 พฤษภาคม 2559

ไมโครซอฟท์จัดอบรมผู้นำเยาวชนสร้างสรรค์สื่อร่วมยุติการค้ามนุษย์ในประเทศไทย (Read in English)


บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด นำโดย คุณสมศักดิ์ มุกดาวรรณกร ผู้อำนวยการฝ่ายภาครัฐและการศึกษา และทีมงานจากไมโครซอฟท์ ได้จัดโครงการ ‘Microsoft YouthSpark’ เพื่ออบรมและเสริมสร้างทักษะไอซีทีและวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้แก่กลุ่มแกนนำเยาวชนชุมชนประดิษฐ์โทรการ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน 42 คน โดยมี ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย รับมอบแท็บเล็ตจากไมโครซอฟท์ จำนวน 15 เครื่อง และเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย เมื่อเร็วๆ นี้

ก่อนหน้านี้ไมโครซอฟท์ฯ ได้จัดอบรมภายใต้โครงการ Microsoft YouthSpark ให้กับตัวแทนแกนนำเยาวชนจากพื้นที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ในพื้นที่ 6 จังหวัดชายแดนไทยมาแล้ว 2 รุ่น ในวันที่ 3-6 ก.พ.2559 ที่สำนักงานใหญ่ ไมโครซอฟท์ กรุงเทพฯ โดยเยาวชนได้เรียนรู้ที่จะนำความรู้ทางไอซีทีมาผลิตเป็นสื่อรณรงค์การค้ามนุษย์รูปแบบต่างๆ เช่น โปสเตอร์ วีดีโอ เว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Sway และแชร์สื่อที่ผลิตไปยังโซเชียลมีเดีย หรือช่องทางอื่นๆ ที่สามารถนำไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆ กลุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์กว่า 600 คน เช่นเดียวกันกับกลุ่มแกนนำเยาวชนชุมชนประดิษฐ์โทรการ จ.กรุงเทพฯ แบ่งปันความรู้ให้กับชุมชนของตนเองต่อไป


Microsoft YouthSpark เป็นการทำงานร่วมมือกันระหว่างไมโครซอฟท์ ประเทศไทย และมูลนิธิศุภนิมิตฯ ภายใต้ ‘โครงการปกป้องคุ้มครองเด็กและยุติการค้ามนุษย์ (ETIP)’ ซึ่งดำเนินงานต่อเนื่องมาถึง 12 ปี ในพื้นที่แม่สาย แม่สอด สังขละบุรี อรัญประเทศ มุกดาหาร และระนอง โดยเน้นให้ความรู้และสร้างเครือข่ายเยาวชน โดยจัดตั้งสโมสรเยาวชน 19 สโมสร มีสมาชิก 6,005 คน เยาวชนในกลุ่มนี้ยังขาดโอกาสในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะทักษะทางคอมพิวเตอร์

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


“บ้านหนูอยู่ที่อำเภอสังขละบุรี ติดชายแดนพม่า ยังไม่มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบนี้ใช้ การได้มาอบรมครั้งนี้ หนูจะนำความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์กลับไปออกแบบแผ่นพับแจกที่โรงเรียนและชุมชน ให้คนในชุมชนได้ทราบถึงปัญหาการค้ามนุษย์มากขึ้น” นางสาวนองนอง จากโครงการ ETIP สังขละบุรี กล่าวด้วยความภาคภูมิใจ