หน้าหลัก
________________________________________________________________________________________________________________

22 ธันวาคม 2558

น้องมายด์ แกนนำเยาวชนคนเก่ง (read in english)

‘เล็กพริกขี้หนู’ ฉายาใหม่ของน้องมายด์ วัย 12 ปี น้องมายด์เป็นแกนนำเยาวชนเครือข่ายกลุ่มอาชีพที่มีความรอบรู้ทุกกระบวนการดำเนินงานของ ‘กลุ่มอาชีพเกษตรพัฒนาสู่เกษตรธรรมชาติ’ ตำบลคลองทับจันทร์ จนได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากสมาชิกกลุ่มซึ่งเป็นผู้ใหญ่ถึง 111 คนให้เธอเป็นวิทยากรของกลุ่ม

ก่อนจะมาเป็นแกนนำเยาวชนคนเก่ง น้องมายด์เป็นเด็กหญิงอายุ 7 ขวบที่คนติดตามแม่รุ้งนภา ซึ่งเป็นรองประธานกลุ่มอาชีพเกษตรพัฒนาสู่เกษตรธรรมชาติตำบลคลองทับจันทร์ไปเข้าฟังการอบรมบ้าง ไปศึกษาดูงานบ้าง และร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืนอรัญประเทศจัดขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม และในระยะเวลา 4 ปีของการเป็นผู้ติดตามตัวน้อย น้องมายด์ซึมซับทุกอย่างที่ผู้ใหญ่เรียนรู้ เธอได้นำมาปฏิบัติด้วยการช่วยแม่ดูแลหมูหลุม ปลาดุก กบ และเลี้ยงดูแม่วัว ทำให้เธอมีความเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทำเกษตรธรรมชาติจนกลายเป็นความชอบ ในที่สุด เธอได้ตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพเกษตรพัฒนาสู่เกษตรธรรมชาติตำบลคลองทับจันทร์เมื่ออายุ 11 ปี พร้อมกับเอาเงินค่าขนมส่วนหนึ่งเข้าสะสมเป็นเงินออมกับกลุ่ม

เมื่อกลุ่มอาชีพเกษตรพัฒนาสู่เกษตรธรรมชาติตำบลคลองทับจันทร์ได้จัดตั้งแกนนำเยาวชนเครือข่ายกลุ่มอาชีพขึ้น เพื่อให้เกิดการสานต่อเจตนารมณ์ น้องมายด์ได้ชักชวนเพื่อนๆ ให้มาเข้าร่วม

การดำเนินงานของกลุ่มอาชีพเกษตรพัฒนาสู่เกษตรธรรมชาติตำบลคลองทับจันทร์ ได้เติบโตขึ้นจนเป็นที่สนใจของกลุ่มเกษตรอื่นๆ ทำให้มีผู้มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ และความเก่งเกินตัวของน้องมายด์มีหรือที่ผู้ใหญ่จะมองข้าม เธอได้รับแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรบรรยายการทำงานของกลุ่มให้กับผู้มาเยี่ยมชม

“เดิมหนูจะเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออก และไม่กล้าพูดต่อหน้าคนเยอะๆ แต่หลังจากได้รับโอกาสเป็นวิทยากรเยาวชนเครือข่ายกลุ่มอาชีพให้กับทางกลุ่ม หนูก็มีความกล้าที่จะพูด” น้องมายด์บอก

แล้วน้องมายด์ก็ได้แสดงความสามารถที่พิสูจน์ให้เห็นว่า การตัดสินใจของผู้ใหญ่ครั้งนี้ถูกต้อง คณะกรรมการกลุ่มจึงได้มอบหมายความรับผิดชอบให้เธอมากขึ้น ด้วยการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนงานกลุ่ม พร้อมกับให้เธอและสมาชิกเยาวชนคนอื่นๆ ร่วมกันบริหารเงินออมด้วย เพื่อฝึกความเป็นผู้นำ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์

วันนี้น้องมายด์ยิ้มอย่างภูมิใจและบอกว่า “ถ้าวันนั้นแม่ของหนูไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม หนูก็คงไม่มีโอกาสแบบนี้ เราคงจะอยู่แบบตัวใครตัวมัน ใครมีหน้าที่อะไรก็ทำของตัวเองไป คงไม่รู้จักคำว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักความรักความสามัคคี”

ข้อมูลสถิติ

โครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืนอรัญประเทศ จ.สระแก้ว เริ่มดำเนินงานพัฒนาเพื่อความอยู่ดีมีสุขของเด็ก ครอบครัว และชุมชนในปี พ.ศ.2551 ใน 6 ตำบลของอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ ตำบลป่าไร่ ตำบลท่าข้าม ตำบลคลองน้ำใส ตำบลผ่านศึก ตำบลคลองทับจันทร์ และตำบลเมือ ไผ่ โดยมีโครงการหลัก 5 ด้านคือ การอุปการะเด็ก พัฒนาการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจอาชีพและรายได้ พัฒนาสังคมตามแนวชายแดน และสนับสนุนงานด้านสหกรณ์ ปัจจุบันโครงการมีเด็กในความอุปการะจำนวน 2,500 คน