หน้าหลัก

16 มีนาคม 2560

Mori มอบเงินเพื่อน้องท้องอิ่ม (Read in English)


คุณสิริกรณัฐ นามแสง ผู้จัดการ ร้านโมริ เดสเสิร์ท บาร์ สาขาเมอร์คิวรี่ วิลล์ ชิดลม คาเฟ่เบเกอรี่สไตล์ญี่ปุ่น และคุณพัชราภรณ์ ทองเปรม ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฯ ในนาม บริษัท สตอร์ค (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินจำนวน 15,553 บาท จากการจำหน่าย Strawberry Short Cake ในแคมเปญ "Love Cake Project X MORI Strawberry Short Cake” ให้แก่ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยมี คุณสวียา ภาคโพธิ์ Corporate Engagement Department Manager มูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นตัวแทนรับมอบ

ทั้งนี้แคมเปญดังกล่าว เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างโมริ และมูลนิธิศุภนิมิตฯ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้โครงการ "มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม" ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ซึ่งเงินที่ได้จากการจำหน่าย Strawberry Short Cake ในช่วงวันคริสต์มาสที่ผ่านมา ได้นำไปสนับสนุนการจัดเตรียมอาหารเช้าที่ครบหลักโภชนาการ 5 หมู่ ให้แก่ เด็กนักเรียนวัย 2-6 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศไทย จำนวน 777 มื้อ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ นักโภชนาการ และหัวหน้าสถานีอนามัย ยังได้จัดอบรมผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก ให้มีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของโภชนาการเด็กอีกด้วย