หน้าหลัก

1 พฤศจิกายน 2559

มูลนิธิศุภนิมิตฯ และ สพป.มุกดาหาร ลงนามพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน (Read in English)


คุณจิตรา ธรรมบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และคุณณรงค์ โล่ห์คำ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (สพป.มุกดาหาร) เป็นตัวแทนของคุณมารุต อุปนิสากร
ผู้อำนวยการ สพป. มุกดาหาร ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ด้วย เมื่อเร็วๆ นี้ ที่สำนักงานสพป.มุกดาหารมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการศึกษาให้แก่โรงเรียนหลายแห่งในอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร มาแล้วกว่า 12 ปี สำหรับข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มูลนิธิศุภนิมิตฯ และสพป.มุกดาหาร จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพครูผู้สอน และคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษา รวมถึงพัฒนาสื่อ คู่มือ และวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอน เช่น คู่มือการสอนและแบบฝึกอ่านสำหรับนักเรียนในระดับอนุบาลและประถมศึกษา ภายใต้หลักสูตรเขียนเร็วทันใจของโรงเรียนบ้านโพนแดง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ และได้นำไปต่อยอดสู่โรงเรียนอื่นในพื้นที่อำเภอดงหลวง จนปัจจุบันได้รับการยอมรับจากสพป.มุกดาหาร