หน้าหลัก
________________________________________________________________________________________________________________

28 ธันวาคม 2558

มื้อเช้าบำรุงสมอง เด็กพร้อมเรียนรู้ (read in english)

น้องนครินทร์ อายุ 3 ขวบ รับประทานข้าวเปล่าผสมน้ำกับเกลือ ตอนเช้าก่อนแม่รีบส่งเขาไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ความยากจนและความเร่งรีบไปไร่แต่เช้าตรู่ ทำให้อาหารเช้าของน้องนครินทร์เป็นเช่นนี้ทุกวัน แต่เมื่อโครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืนปางมะผ้า สนับสนุนอาหารเช้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เขาเรียนอยู่ น้องนครินทร์ได้รับประทานอาหารเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบทั้ง 5 หมู่ร่วมกับเพื่อนๆ ทำให้น้องมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น มีสมาธิในการเรียนและให้ความร่วมมือทำกิจกรรมต่างๆ อย่างดี

เพื่อให้แน่ใจว่าน้องนครินทร์ยังคงได้รับประทานอาหารที่มีโภชนาการครบถ้วน อย่างเพียงพอทุกมื้อเป็นประจำทุกวัน ที่บ้านน้องนครินทร์จึงได้รับไก่ไข่ 14 ตัวพร้อมกับอาหารไก่อีก 2 กระสอบ วันนี้แม่ไก่ให้ไข่ไก่วันละหลายๆ ใบ เป็นอาหารให้ทั้งครอบครัวได้รับประทาน ไข่ไก่มีโปรตีนที่จะเสริมสร้างร่างกายให้เด็กได้เป็นอย่างดี

“ไก่ไข่ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ ดีมากเลยค่ะ ที่บ้านมีไข่ไก่รับประทาน เมื่อเหลือก็ยังเอาไปขายให้กับคนในชุมชนได้ด้วยเราขายถูกกว่าท้องตลาด ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง หมู่บ้านของเราได้รับการสนับสนุนการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ทั้งหมดจำนวน 15 ครอบครัวด้วยกันค่ะ” แม่ของนครินทร์บอกพร้อมรอยยิ้ม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองแพม ซึ่งนครินทร์กำลังเรียนอยู่ เป็นหนึ่งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิบสองแห่งที่ได้รับการสนับสนุนอาหารเช้าสำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียนอายุ 2-6 ปี ภายใต้โครงการ มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม

“เมื่อก่อนเด็กไม่ได้กินข้าวเช้าหรือกินข้าวเปล่าผสมน้ำกับเกลือมาจากบ้าน มาโรงเรียนด้วยความหิว พ่อแม่ต้องออกไปรับจ้างทำไร่ทำนาแต่เช้าตรู่ จึงไม่ค่อยให้ความสำคัญเรื่องมื้อเช้า แต่พอได้โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่มมา เด็กๆ ได้รับประทานมื้อเช้าที่นี่ โดยครูจัดอาหารเช้าและผลไม้ เปลี่ยนเมนูอาหารทุกวันเพื่อให้เด็กๆ ไม่เบื่อและรับประทานได้มาก” ครูพิศาล ครูพี่เลี้ยงเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองแพมพูดถึงความเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดเจนว่า “เด็กๆ ร่าเริงแจ่มใส มีสมาธิต่อการเรียน ร่วมมือทำกิจกรรมต่างๆ เด็กมีน้ำหนักมากขึ้น”

ท่านผู้อุปการะได้ช่วยเปลี่ยนแปลงความขาดแคลนในครอบครัวของนครินทร์และครอบครัวเพื่อนบ้านอีกจำนวนมาก เด็กๆ มีอาหารการกินที่ดีขึ้น ร่ายกายแข็งแรง ความอิ่มท้องควบคู่ไปกับการพัฒนาสติปัญญาเพราะมีอาหารที่มีคุณค่ารับประทาน พ่อแม่ของเด็กๆ มีรายได้ที่พอใช้จ่ายในแต่ละวัน จะสร้างความอยู่ดีมีสุขให้เด็กๆ ได้อย่างยั่งยืน

ข้อมูลสถิติ

โครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เริ่มดำเนินงานปี พ.ศ.2554 ดูแลเด็กๆ ในความอุปการะ จำนวน 1,700 คน ดำเนินงานพัฒนาเด็ก ครอบครัว และชุมชน จำนวน 4 ตำบล ได้แก่ นาปู่ป้อม ปางมะผ้า สบป่อง และถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ในโครงการหลัก 4 ด้านคือ การศึกษา การอุปการะเด็ก สุขภาพอนามัย และเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขของเด็ก ครอบครัว และชุมชน