หน้าหลัก
________________________________________________________________________________________________________________

29 กรกฎาคม 2558

นิคอนมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นกระบอกเสียงของชุมชน (read in english)

คุณทัตสึยะ ยามากุจิ ประธานและกรรมการผู้จัดการ และคุณกาญจนา เลิศลาภวศิน ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัทนิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบกล้องนิคอน รุ่นคูลพิกซ์ จำนวน 98 ตัว เพื่อสนับสนุน ‘โครงการนักข่าวน้อย’ ซึ่งดำเนินงานโดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยมีคุณ Janice Evidente ผู้จัดการแผนกสื่อสาร และคุณอานุภาพ สลับแสง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัทนิคอน เซลส์ฯ เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม ที่ผ่านมา

สำหรับ ‘โครงการนักข่าวน้อย’ มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาเด็กให้เป็นกระบอกเสียงในชุมชนของตนเอง โดยการถ่ายทอดเรื่องราวและปัญหาของชุมชนผ่านการเขียน การถ่ายภาพนิ่ง และวีดีโอ ทั้งนี้มูลนิธิศุภนิมิตฯ จะนำกล้องนิคอน คูลพิกซ์ ไปใช้เป็นอุปกรณ์ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และคุณครูจากโรงเรียน 17 แห่ง ในพื้นที่โครงการของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ภายใต้แนวคิด ‘โครงการนักข่าวน้อย’ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่และคุณครูให้เป็นผู้ฝึกสอน ที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนนำไปปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่อไป