หน้าหลัก
________________________________________________________________________________________________________________

25 ธันวาคม 2558

‘ออเรนจ์ไบค์’ จักรยานสีส้มให้น้องไปโรงเรียน(read in english)

มร. มาร์ค นิวแมน ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร ไอเอ็นจี แบงก์กิ้ง เอเชีย ร่วมกับ คุณชมภูนุช ปฐมพร รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจสาขา ธนาคารทหารไทย (ทีเอ็มบี) พร้อมด้วยกลุ่มอาสาสมัคร ส่งมอบจักรยานจำนวน 1,000 คัน ซึ่งผลิตโดยองค์กรการกุศล เวิลด์ ไบค์ไซเคิล รีลีฟ ภายใต้โครงการ ‘ออเรนจ์ไบค์’ ให้แก่เด็กนักเรียนจาก 58 โรงเรียน ใน 4 จังหวัด ซึ่งอยู่ในความดูแลของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยมีคุณจักรพันธ์ ไชยยิ่งกฤษศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 คุณนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอสิรินธร และ คุณจิตรา ธรรมบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ เข้าร่วมในพิธีส่งมอบ ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1) อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เมื่อเร็วๆนี้

นอกจากกิจกรรมส่งมอบจักรยานแล้ว ภายในงานกลุ่มอาสาสมัครทีเอ็มบี และ ไอเอ็นจี จาก 5 ประเทศคือ ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ และไทย ยังได้ทาสีรั้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยาฯ จากนั้นได้เดินทางไปโรงเรียนบ้านหนองเม็กซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อส่งมอบจักรยานและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสนับสนุนโดยไอเอ็นจี ก่อนจะร่วมกันปลูกพันธุ์พืช ตลอดจนร่วมฝึกพูดคุยภาษาอังกฤษกับเด็กนักเรียนอย่างเป็นกันเอง

   

สำหรับโครงการ ‘ออเรนจ์ ไบค์’ ได้ริเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2556 โดยไอเอ็นจี ได้มอบจักรยานให้กับนักเรียนในประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และไทย รวม 3,200 คัน โดยในประเทศไทยได้ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในการคัดเลือกเด็กอายุ 10-14 ปี ซึ่งครอบครัวมีฐานะยากจน และอาศัยอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนในระยะทาง 2-3 กิโลเมตร มีความยากลำบากในการเดินทางไปโรงเรียนใน 4 จังหวัด ได้แก่ จ.สุรินทร์ จ.ศรีสะเกษ จ.อุบลราชธานี และ จ.อุทัยธานี โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ จะคอยดูแล และติดตามการมาโรงเรียนของเด็กๆ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งครอบครัวของเด็กสามารถนำจักรยานไปใช้ประโยชน์เพื่อขนส่งผลิตผลทางการเกษตรอีกด้วย