หน้าหลัก

14 มิถุนายน 2560

"โอสถสภา" มอบผลิตภัณฑ์เพื่อน้อง (Read in English)


คุณสุธิดา เสียมหาญ ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กร บริษัท โอสถสภา จำกัด มอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนสำหรับเด็ก อาทิ แป้งเด็ก สบู่เหลว แชมพู ฯลฯ มูลค่า 580,000 บาท ให้แก่ มูลนิธิศุภนิมิตฯ นำไปให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้การสนับสนุนและดำเนินงานอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมี ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตฯ เมื่อเร็วๆ นี้