หน้าหลัก

24 พฤศจิกายน 2560

พี่สอนน้องช่วยแก้ปัญหาอ่านเขียนไม่ได้ (Read in English)


กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันประถมศึกษาแห่งชาติ เป็นวันสำคัญเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงวางรากฐานการศึกษาของไทย


การรู้หนังสือและการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาชีวิต และสร้างความเจริญมั่นคงให้เกิดแก่ประเทศชาติ แต่มีครอบครัวไม่น้อยที่พ่อแม่ไม่รู้หนังสือซึ่งเป็นปัญหาที่พบมากในพื้นที่ดอยสูงของ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ส่งผลกระทบต่อการเรียนของเด็กด้วย ที่ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน เด็กนักเรียนที่นี่เป็นชาวไทยภูเขาเชื้อสายม้ง การเรียนการสอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย ก่อนหน้านี้ยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ ถึงแม้ในชั่วโมงเรียนครูใช้ภาษาไทยในการสื่อสารและสอนเด็กก็ตาม ด้วยน้ำใจจากผู้อุปการะทุกท่านที่มอบให้แก่ โครงการอุปการะเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ร่วมกันส่งเสริมการรู้หนังสือของเด็กๆ โดย โครงการพัฒนาฯ ตับเต่า จ.เชียงราย แก้ปัญหาการเรียน จัดกิจกรรม “พี่สอนน้อง” ที่ช่วยเสริมทักษะให้เด็กอ่านออกเขียนได้ การเรียนในวันนี้จึงเต็มไปด้วยความสุข เด็กอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย และผลการเรียนทุกวิชาดีขึ้น


ครูภัคพร ครูสอนวิชาภาษาไทยที่โรงเรียนแห่งนี้มากว่า 8 ปี เล่าให้ฟังว่า “ช่วงพักเที่ยง รุ่นพี่ชั้นมัธยมหนึ่งคนช่วยทบทวนบทเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านการเขียนให้น้องชั้นประถม 4-5 คน เป็นเวลา 20 วัน โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา” เพราะเด็กๆ มาจากหมู่บ้านเดียวกัน การนั่งเรียนด้วยกันในแต่ละวันนั้นทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องจะมีความสนุกสนานเป็นกันเอง น้องๆ กล้าจะถามพี่ถึงสิ่งที่ไม่เข้าใจ พี่ๆ ก็ได้พัฒนาความเป็นผู้นำในทางอ้อมพร้อมๆ กันไปด้วย


“ขอขอบคุณผู้อุปการะและมูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นอย่างมากค่ะ เป็นการพัฒนาที่มีประโยชน์กับเด็กๆ อย่างเห็นได้ชัด” ครูภัคพร กล่าวขอบคุณด้วยรอยยิ้มจากใจ

Full Photo

Full Photo

Full Photo