หน้าหลัก

10 มกราคม 2560

ท่าอากาศยานภูเก็ตมอบเงินสนับสนุนการทำงานของศุภนิมิตปีที่ 2 (Read in English)ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยนางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ได้มอบเงินจำนวน 30,000 บาท ซึ่งรวบรวมมาจากการแบ่งปันของผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศผ่านตู้รับบริจาคของ ทภก. ที่ได้จัดวางภายในบริเวณสนามบินภูเก็ต โดยเงินจำนวนนี้จะนำไปสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ นางนิฤมล แสวงวิทย์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ สำนักงานภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559

นอกจากนี้ ท่าอากาศยานภูเก็ตยังได้มอบเงินบริจาคให้กับองค์กรการกุศลอื่นๆ อีก 14 แห่ง จำนวนเงินแห่งละ 30,000 บาทด้วย นับเป็นการดำเนินกิจกรรมมอบเงินบริจาคต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว