หน้าหลัก

22 มกราคม 2561

ท่าอากาศยานภูเก็ตมอบเงินสนับสนุนการทำงานของศุภนิมิตปีที่ 3 (Read in English)


ท่าอากาศยานภูเก็ต บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยนายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ได้มอบเงินจำนวน 30,000 บาทซึ่งเป็นเงินส่วนหนึ่งจากตู้รับบริจาคที่ท่าอากาศยานภูเก็ตได้จัดวางภายในบริเวณท่าอากาศยานเพื่อรับบริจาคเงินจากผู้โดยสารชาวไทยและชาวต่างประเทศ สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยมีนางนิฤมล แสวงวิทย์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมท่าอากาศยาน อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560


ในการนี้นอกจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ แล้วยังมีองค์กรการกุศลอื่นอีก 18 แห่งที่ได้รับเงินบริจาคแห่งละ 30,000 บาท นับเป็นการดำเนินกิจกรรมมอบเงินสำหรับองค์กรการกุศลของท่าอาศยานภูเก็ตเป็นปีที่ 3