หน้าหลัก

28 เมษายน 2560

ศุภนิมิตฯ มอบโล่แก่ซัมซุงฯ สนับสนุนงานพัฒนาโรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (Read in English)


มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย นำโดย ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและระดมทุน เป็นตัวแทนมอบโล่เกียรติคุณแก่ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ผู้ให้การสนับสนุนงานด้านพัฒนาโรงเรียนและชุมชน โดยมี คุณวาริท จรัณยานนท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดองค์กร เป็นตัวแทนรับมอบ ณ บริษัท ไทยซัมซุงฯ สำนักงานใหญ่ อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับบริษัทไทยซัมซุงฯ ร่วมส่งเสริมสนับสนุนเด็กและชุมชนยากไร้ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ เพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ภายใต้โครงการ ‘Samsung Make a wish - ซัมซุง สานฝัน แบ่งปันเพื่อน้อง’ และโครงการ ‘Love and Care’ ส่งมอบความช่วยเหลือพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลกว่า 7 โรงเรียนในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้แก่ จ.จันทบุรี จ.นครราชสีมา จ.เชียงราย จ.เพชรบุรี จ.นครศรีธรรมราช และ จ.หนองคาย เพื่อให้เด็กๆ ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ และมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่และสะดวกสบายมากขึ้น

ทั้งนี้บริษัทไทยซัมซุงฯ และมูลนิธิศุภนิมิตฯ จะยังคงร่วมมือกันเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือให้แก่เด็กๆ ยากไร้ต่อไป เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น