หน้าหลัก

9 พฤศจิกายน 2559

รณรงค์เด็กไทยดื่มนมแม่ 6 เดือน (Read in English)


มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โครงการฯ ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ อสม. เทศบาลตำบลทองผาภูมิ เดินรณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ตระหนักถึงความสำคัญและให้นมลูกอย่างเดียวครบ 6 เดือน เมื่อเร็วๆ นี้

น้ำนมแม่คืออาหารที่ดีและวิเศษสุด น้ำนมแม่ไม่เพียงทำให้ลูกอิ่มท้องและสร้างความเจริญเติบโตด้านร่างกายของลูกได้อย่างเหมาะสมเท่านั้น แต่ยังพัฒนาจิตใจของลูกและแม่ได้อย่างดีเลิศ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน จึงจัดให้มีกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทองผาภูมิ สาธารณสุขอำเภอ อสม. ประจำอำเภอ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ การศึกษานอกโรงเรียน คณะครูและนักเรียน จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ หวังสร้างความตระหนักในเรื่องประโยชน์การกินน้ำนมแม่สำหรับหญิงให้นมบุตร หญิงตั้งครรภ์ ผู้ดูแล รวมถึงสถานประกอบการต่างๆ ในชุมชน และเป็นการส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขมีการติดตามงานด้านโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มีการเดินรณรงค์ถือป้ายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และแจกเอกสารให้กับประชาชนจากเทศบาลตำบลทองผาภูมิผ่านตลาด โรงเรียน และย่านชุมชนสำคัญ

โครงการพัฒนาชุมชนฯ ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินงานในตำบลท่าขนุน ตำบลหินดาด และตำบลห้วยเขย่ง ให้การช่วยเหลือเด็ก ครอบครัว และชุมชนใน 4 ด้าน คือ การศึกษา อนามัย เศรษฐกิจ และการอุปการะเด็ก มีเด็กในอุปการะ 1,382 คน มีครอบครัวเข้าร่วมโครงการฯ 1,108 ครอบครัว

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo