หน้าหลัก

6 ธันวาคม 2560

มูลนิธิศุภนิมิตฯ จับมือพันธมิตรจัดกิจกรรมทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 (Read in English)


ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงเรียนเสริมสวยนิภาดา และโรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี นำนักเรียนจิตอาสาของทั้ง 2 โรงเรียน กว่า 20 ชีวิต ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนศุภนิมิต” ณ ชุมชนสามัคคีเทวสุนทร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยจัดให้มีบริการตัดผมและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีแก่คนในชุมชน รวมถึงกิจกรรมสันทนาการจากเยาวชนศุภนิมิตฯ ในการอบรมให้ความรู้เรื่อง “อนามัยเจริญพันธุ์และโรคติดต่อต่างๆ” แก่เยาวชนในชุมชน


นางสาวเกวลิน เป๋าสมบัติ หรือน้องแตงกวา นักเรียนจากโรงเรียนเสริมสวยนิภาดา เผยความรู้สึกถึงการเข้าร่วมกิจกรรมว่า “ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่หนูได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาแบบนี้ค่ะ ที่สำคัญยังเป็นกิจกรรมที่ทำความดีเพื่อถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 อีกด้วย ซึ่งหนูมีโอกาสได้ตัดผมให้กับน้องๆ และผู้สูงอายุหลายคนในชุมชนที่สนใจมาร่วมกิจกรรมของเรา รวมถึงได้ทำให้น้องๆ ในชุมชนมีความสุขสนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการให้ความรู้ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องเพศสัมพันธ์ และโรคติดต่อต่างๆ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ทำให้หนูรู้สึกทั้งสนุกและได้บุญด้วยค่ะ”


นางสาววรามน โมอุ่ม หรือน้องมน นักเรียนจากโรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี เผยความรู้สึกถึงการได้ร่วมกิจกรรมนี้เช่นกันว่า “ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของหนูเหมือนกันที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งกิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชนแล้ว ยังถือเป็นการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 อีกด้วย ซึ่งหนูรู้สึกภูมิใจและดีใจมากที่ได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม ได้ช่วยคนในชุมชนที่ต้องการจะซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งพวกหนูมาบริการให้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่พวกเขา ซึ่งในอนาคตถ้ามีโครงการแบบนี้อีกหนูก็จะเข้าร่วมแน่นอนค่ะ”


จะว่าไปแล้ว ทั้งน้องแตงกวาและน้องมน ถือเป็นหนึ่งในเยาวชนที่เป็นผลผลิตจากโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน ซึ่งมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ร่วมกับ มูลนิธิซิตี้ โรงเรียนเสริมสวยนิภาดา โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี และสถาบันวิชาชีพ อีก 6 แห่ง ในการอบรมและฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาต้นทุนชีวิตของเยาวชนกลุ่มเปราะบางให้มีความพร้อมในการก้าวสู่การทำงานหรือการเป็นผู้ประกอบการในเส้นทางอาชีพที่ตนสนใจและมีความถนัด

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ขณะที่ น้องมน ฉายภาพภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากได้เข้าร่วมโครงการฯ ให้ฟังว่า “ชีวิตของหนูเปลี่ยนแปลงเยอะเลยหลังจากได้เข้าร่วมโครงการนี้ค่ะ จากเด็กที่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านมาก่อนเลย แต่พอได้เรียนรู้และลองทำ ทำให้เข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้ในหลักสูตรยังสอนให้เรารู้ว่าการจะลงทุนอะไรสักอย่างต้องวางแผนให้ดี รู้จักการเขียนแผนธุรกิจ ตอนนี้หนูสามารถซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านและนำสิ่งที่เรียนมาไปประกอบอาชีพได้ค่ะ”


ทั้งหมดนี้ คือเสียงเล็กๆ จากตัวแทนเยาวชนจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ซึ่งไม่เพียงจะสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่คนในชุมชนเท่านั้น หากแต่ยังได้สร้างความภาคภูมิใจในอาชีพและการรู้จักแบ่งปันให้เกิดขึ้นในใจของพวกเขาอีกด้วย