หน้าหลัก

9 มีนาคม 2560

Youth Ready Work – ปั้นวัยรุ่นก้าวสู่อาชีพในฝัน (Read in English)


Youth Ready Work – ปั้นวัยรุ่นก้าวสู่อาชีพในฝัน ปัจจุบันเยาวชนไทยมีค่านิยมศึกษาให้สูงขึ้นในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้วยเชื่อว่าการศึกษาจะเป็นใบเบิกทางสู่อาชีพที่สร้างความมั่นคงในอนาคต แต่กลับมีสัดส่วนการว่างงานเพิ่มขึ้นมากเนื่องจากการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สำหรับเด็กยากไร้ หรือเยาวชนในกลุ่มเปราะบาง โอกาสทางการศึกษาที่มีน้อยอยู่แล้วทำให้โอกาสการทำงานยิ่งตีบแคบลง และมีแนวโน้มที่จะตกอยู่ในสภาพเป็นแรงงานไร้ทักษะ ตกงาน และมีความเสี่ยงที่อาจเลือกทางเดินชีวิตที่ผิด เป็นมิจฉาชีพ ติดยาเสพติด หรือเข้าสู่ธุรกิจนอกกฎหมาย เพียงเพราะต้อง ‘หาเลี้ยงปากท้อง’

มูลนิธิซิตี้ (Citi Foundation) ได้สานพลังร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ดำเนินงาน โครงการเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน (Empowering Marginalized Youth of Bangkok for Productive Citizenship Program) เพิ่มความพร้อมในการทำงานและทักษะอาชีพให้แก่เยาวชนในกลุ่มเปราะบาง นำร่องเยาวชนจากเขตจตุจักรและเขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ จำนวน 100 คน ซึ่งได้มีการปฐมนิเทศโครงการฯ โดยมี คุณหัสญา หาสิตะพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซีตี้แบงก์ (ประเทศไทย) และ คุณ Meliza Abernin ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพันธกิจ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้เกียรติเข้าร่วมในงานเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตฯ

โครงการฯ นี้ จะใช้เวลาประมาณ 7 เดือนนับจากนี้ ในการ ปั้นวัยรุ่นก้าวสู่อาชีพในฝัน “ด้วยหลักสูตร Youth Ready Work เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการเตรียมทักษะชีวิต ให้รู้จักและเท่าทันตนเอง รู้คุณค่าของตนเอง และรู้ว่าต้องการหรือสนใจงานด้านไหน ฝึกกระบวนการที่จำเป็นสำหรับการทำงาน เช่น การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร และการทำงานร่วมกัน เตรียมทักษะพื้นฐานด้านการบริหารจัดการ ทั้งในมิติการจัดการเงิน และสมดุลชีวิต ก่อนจะเลือกฝึกอาชีพที่สนใจ และเข้าสู่โลกแห่งการทำงานต่อไป โครงการฯ ยังจะสนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งทุนสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระด้วย ทั้งนี้ โดยมีสถาบันร่วมพันธกิจที่พร้อมฝึกทักษะอาชีพตลอดจนการจ้างงานรองรับด้วย” คุณรัตนธิดา ประวัง ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา มูลนิธิศุภนิมิตฯ อธิบายภาพรวมของโครงการฯ

ในวันปฐมนิเทศโครงการฯ มีสถาบันร่วมพันธกิจมาแนะแนวอาชีพให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้เห็นความหลากหลายของอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งทุกสถาบันพร้อมสอน พร้อมฝึก และพร้อมจ้างงาน สำหรับน้องๆ ทุกคนที่สนใจ ขอเพียงตั้งใจจริงเท่านั้น อาทิเช่น

1. อาชีพเพนท์เล็บ งานผ้าด้นมือ (ควิลท์) การทำสบู่และเครื่องสำอางจากสมุนไพร การทำอาหาร โดยศูนย์ฝึกอาชีพสำนักงานเขตจตุจักร

2. อาชีพช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเครื่องยนต์ โดยโรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี

3. อาชีพช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ โดย Rabbit Bike

4. อาชีพช่างติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ต โดย True Partner

5. อาชีพช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด โดย CP Plus

6. อาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ โดย LDC Dental

7. อาชีพช่างแต่งหน้า ช่างเสริมสวย โดยโรงเรียนเสริมสวยนิภาดา

“เป้าหมายของเด็กในปัจจุบันคือ เรียนที่ไหน ไม่ใช่เรียนเพื่ออะไร ทำอาชีพอะไร โครงการฯ นี้จะช่วยให้น้องๆ มีโอกาสด้านอาชีพ เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้เด็กๆ กลุ่มเปราะบาง ลดปัญหาการลักโขมย ปัญหายาเสพติด ให้น้องๆ ค้นหาตัวเองให้เจอว่าอยากเป็นอะไร ที่โรงเรียนพร้อมสอนวิชาชีพให้สามารถทำงานได้จริง และมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้” คุณนพพร อินสว่าง ผู้จัดการโรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี แนะนำอาชีพแก่น้องๆ

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


คุณหัสญา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ ได้กล่าวเสริมกำลังใจกับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ นี้ว่า “น้องๆ ทุกคนมีโอกาสดีๆ ที่จะได้เรียนรู้ ความรู้และทักษะต่างๆ จากโครงการฯ เป็นสิ่งที่จะเสริมพลังของน้องๆ สู่อาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนได้ ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จ มีอาชีพดังที่หวัง เป็นอาชีพนำทางสู่อนาคตที่ดีกว่า ขอขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตฯ และทุกๆ สถาบันร่วมพันธกิจที่พร้อมให้การสนับสนุน นับเป็นการทำความดีตอบแทนประเทศ เป็นการสานต่อพระราชปณิธานในการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนต่อไป”


“มีคำแนะนำหลายอย่างที่ช่วยให้เราคิดว่าจะเลือกอาชีพ เลือกทางเดินชีวิตของเราอย่างไร และยังมีการเสริมความรู้ ทักษะอาชีพ และรับเข้าไปทำงานด้วย น่าจะทำให้เรามีอาชีพ หรือสามารถต่อยอดสู่การประกอบธุรกิจของตัวเองได้ในวันข้างหน้าครับ ผมสนใจงานด้านช่าง พวกกล้องวงจรปิด เครื่องเสียง ช่างซ่อมบิ๊กไบค์ก็น่าสนใจ” มณเฑียร อายุ 22 ปี จาก กศน.เขตวังทองหลางเล่าถึงงานในฝันที่โครงการฯ จะสามารถช่วยเติมเต็มให้เขาได้


อีกหนึ่งเด็กกลุ่มเปราะบางที่เข้าร่วมโครงการฯ น้องเบลล์ ธิษา เล่าให้ฟังเกี่ยวกับแผนอาชีพในการเข้าร่วมโครงการฯ นี้ของเธอว่า “กำลังเรียนอยู่ ม.5 ค่ะ ครูเคยถามว่าภาษาจีนที่เรียนจะนำไปใช้ประกอบอาชีพอะไร ถ้าไม่ได้เรียนต่อจะทำอย่างไร เลยเกิดความคิดวางแผนเรื่องอาชีพ อยากทำอาหาร ทำขนม เค้กค่ะ เป็นของที่ทุกคนต้องกิน ถ้าทำออกมาได้ดีจะสามารถใช้เป็นอาชีพได้ ดีใจที่โครงการฯ นี้จะช่วยสอนจากไม่มีพื้นฐาน ให้เรียนรู้ ฝึกทำงาน ให้ต่อยอดเป็นอาชีพได้ด้วย”


เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ ในปีแรก ความสามารถและทักษะอาชีพที่เป็นทั้ง ‘ทางเลือก’ และเป็น ‘ทางรอด’ ของเยาวชนเปราะบางจากโครงการฯ นี้ จะได้ถูกบอกเล่าสู่เยาวชนอื่นๆ ใน ลานกิจกรรมอาชีพเยาวชน (Market Place) ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้...