หน้าหลัก
________________________________________________________________________________________________________________

29 กรกฎาคม 2558

ซัมซุงแบ่งปันเพื่อน้องยากไร้ (read in english)

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด นำโดยคุณศศิธร กู้พัฒนากุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร และคุณฉัตรชัย สันตติอนันต์ รองประธานธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า ร่วมกับตัวแทนจำหน่าย คุณชัยยงค์ เยาวรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเบสท์ 1 อีเล็คทริค ซิตี้ จำกัด ได้สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และส่งมอบระบบกรองน้ำ โรงเพาะเห็ด และแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดบ้านอ่าง ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการ ‘ซัมซุงสานฝัน แบ่งปันเพื่อน้อง’ โดยมีคุณนิรันดร์ ลิ้มกิตติ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภูมิภาค มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และคุณปรียาภรณ์ บุญรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านอ่างให้การต้อนรับที่โรงเรียนวัดบ้านอ่าง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558

สำหรับโครงการ ‘ซัมซุงสานฝัน แบ่งปันเพื่อน้อง’ ได้ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านอ่างเขียนจดหมายเพื่อบอกเล่าถึงความขาดแคลนของโรงเรียน โดยเด็กๆ ได้อธิบายถึงความฝันที่จะมีห้องเรียนใหม่ มีน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภค และมีแปลงเกษตรเพื่อปลูกผักสวนครัว เพื่อเป็นการสานฝันของเด็กนักเรียน บริษัทไทยซัมซุงฯ และบริษัท เดอะเบสท์ 1 อีเล็คทริค ซิตี้ จึงได้ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ มอบเงินสนับสนุนในการซ่อมแซมหลังคาห้องคอมพิวเตอร์ซึ่งมีรอยรั่ว รวมถึงปรับปรุงระบบน้ำของโรงเรียน เพื่อให้เด็กๆ มีน้ำสะอาดดื่ม นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า และต้นกล้าของไม้ผล เช่น มะละกอ กล้วย พริก เป็นต้น ภายใต้แนวคิด ‘โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน’ โดยได้มอบหมายให้เด็กนักเรียนดูแลเพาะปลูกพืชบนแปลงเกษตรและโรงเพาะเห็ด เพื่อนำผลิตผลไปประกอบเป็นอาหารกลางวัน ส่วนผลิตผลที่เหลือทางโรงเรียนยังสามารถนำไปขาย และสร้างทุนหมุนเวียนภายในโรงเรียน

ภายในงาน ผู้บริหารและพนักงานบริษัทไทยซัมซุงฯ และ เดอะเบสท์ 1 อีเล็คทริค ซิตี้ ได้ร่วมกันทำความสะอาดอาคารเรียน ปลูกต้นไม้ และช่วยกันเรียงก้อนเชื้อเห็ดร่วมกันอย่างสนุกสนาน ก่อนจะปิดท้ายด้วยกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนทุกคนอย่างอบอุ่น