หน้าหลัก

31 ตุลาคม 2559

ซัมซุงสานฝัน แบ่งปันเพื่อน้อง Samsung Make a Wish ครั้งที่ 5 โรงเรียนวัดทางพูน (Read in English)


บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด นำโดยนายอนันต์ รอดเกษม ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด นำอาสาสมัครบริษัทซัมซุง จำนวน 60 คน ร่วมกิจกรรมภายใต้ ‘โครงการซัมซุงสานฝัน แบ่งปันเพื่อน้อง ครั้งที่ 5’ โดยมี ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และนายสุดสาคร พรมนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางพูน ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้ให้เกียรติเปิดงานในครั้งนี้ด้วย ที่โรงเรียนวัดทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อเร็วๆ นี้

‘โครงการซัมซุงสานฝัน แบ่งปันเพื่อน้อง ครั้งที่ 5’ จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดทางพูน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ดำเนินงานสระเพลง ในการดูแลของมูลนิธิศุภนิมิตฯ เปิดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 239 คน ขาดแคลนการสนับสนุนด้านกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กๆ ‘โครงการซัมซุงสานฝัน แบ่งปันเพื่อน้อง’ ครั้งนี้จึงให้โอกาสเด็กไทยในการพัฒนาศักยภาพ และได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยมีอาสาสมัครซัมซุงแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมทาสีกำแพงด้านหน้าโรงเรียน และสนามเด็กเล่น ตลอดจนทำแปลงผักสวนครัวและปลูกต้นมะลิ เพื่อนำไปขายให้กับแม่ค้าร้อยพวงมาลัย และปูอิฐลานธรรมมะให้เด็กๆ ได้มีสถานที่ทำกิจกรรมด้านศาสนา นอกจากนี้ ยังสร้างคอกหมูเพื่อการเพาะเลี้ยงและสร้างรายได้แก่สถานศึกษา รวมถึงสนับสนุนพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์โคพื้นเมือง เพื่อเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

บริษัท ไทยซัมซุงฯ ได้ดำเนิน ‘โครงการซัมซุงสานฝันฯ’ ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ มาแล้วปีนี้เป็นปีที่ 2 และได้พัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลกว่า 5 โรงเรียน

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo