หน้าหลัก

25 เมษายน 2560

Mission Complete : ภารกิจ “Let’s Walk” เสียเหงื่อเพื่อน้องท้องอิ่มครั้งที่ 4 (Read in English)


จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีสำหรับแคมเปญ “Let’s Walk by Shokubutsu for Men เสียเหงื่อเพื่อน้อง” กิจกรรมดีๆ สำหรับคนรักสุขภาพ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเด็กยากไร้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยในปีนี้เป็นกิจกรรม “Let's Walk by Shokubutsu For Men: Mission 4 เสียเหงื่อเพื่อน้องท้องอิ่ม” จัดขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม 2560 ด้วยการสะสมก้าวเดินผ่านแอพลิเคชั่น “Let’s Walk by Shokubutsu for Men” เมื่อเดินครบ 5,000 ก้าวภายใน 1 วัน สามารถนำไปบริจาคอาหารเช้าให้น้องได้ 1 มื้อ ทั้งนี้โครงการได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ในงาน “โชกุบุสซึฟอร์เมนมินิมาราธอนเสียเหงื่อเพื่อน้องท้องอิ่ม” ที่สวนสาธารณจตุจักร โดยมี ณเดชน์ คูกิมิยะ พรีเซ็นเตอร์ครีมอาบน้ำ โชโกบุสซึ ฟอร์ เมน และ ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและระดมทุนมูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมเป็นเกียรติในงาน

“Let's Walk by Shokubutsu For Men: Mission 4 เสียเหงื่อเพื่อน้องท้องอิ่ม” ได้บรรลุผลสำเร็จแล้ว หยาดเหงื่อที่ผู้ร่วมปฏิบัติภารกิจทุกคนเสียจากการก้าวเดินสะสมรวมกันได้เป็นอาหารเช้าให้น้องๆ ยากไร้ได้ถึง 10,000 มื้อ รวมมูลค่า 200,000 บาท และเมื่อเร็วๆ นี้ คุณณิศรา ไตรโรจน์ รักษาการผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์บิวตี้แคร์ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายครีมอาบน้ำโชโกบุสซึ โมโนกาตาริ ได้มอบอาหารเช้าจากภารกิจนี้ ให้กับมูลนิธิศุภนิมิตฯ เพื่อสนับสนุน 'โครงการมื้อเช้าเพื้อน้องท้องอิ่ม' โดยมี คุณสุภา ธนาวัฒนเจริญ ผู้จัดการแผนกดูแลผู้อุปการะและผู้บริจาค มูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ บริษัทไลอ้อน ถ.พระราม 3 กรุงเทพฯ

แม้ภารกิจในการเดินครั้งนี้จะสำเร็จตามเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือน้องๆ ได้อิ่มท้องแล้ว แต่การเดินเพื่อสุขภาพเราสามารถทำได้ทุกวัน เพียงแค่ 7,000-10,000 ก้าวต่อวันก็ช่วยให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บได้

อนึ่งโชกุบุสซึฯ ได้เริ่มดำเนินแคมเปญฯ ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ตั้งแต่ปี 2556 นอกจากภารกิจเสียเหงื่อเพื่อน้องท้องอิ่มแล้ว ยังมีภารกิจเสียเหงื่อเพื่อน้องอุ่นโดยบริจาคผ้าห่ม และภารกิจเสียเหงื่อเพื่อน้องเดินสบายโดยบริจาครองเท้าอีกด้วย

Full Photo

Full Photo

Full Photo


สำหรับ ‘โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ ดำเนินงานโดยมูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน 150 แห่ง ใน 21 อำเภอ 16 จังหวัดทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางของประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาขาดสารอาหาร อายุ 2-12 ปี ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้ได้รับประทานอาหารเช้าที่ถูกหลักโภชนาการเพื่อมีพัฒนาการที่สมวัย