หน้าหลัก

27 กรกฎาคม 2560

บตท. รวมใจส่งมอบ ‘สมุดคัดลายมือ’ ให้น้อง ปีที่ 3 (Read in English)


บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) นำโดย คุณวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร มอบสมุดคัดลายมือ จำนวน 2,500 เล่ม ให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการ ‘สมุดคัดลายมือ’ โดยทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว เพื่อนำไปมอบให้แก่เด็กในพื้นที่โครงการพัฒนาฯ เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และคณะทำงาน เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ รัชดา กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้


ทั้งนี้ จากการดำเนินงาน 2 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้นำสมุดคัดลอยมือไปมอบให้กับพื้นที่โครงการพัฒนาฯ แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการพัฒนาฯ เมืองปาน จังหวัดลำปาง ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ บตท. ด้วยการรับบริจาคกระดาษเหลือใช้จากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นสมุดคัดลายมือสำหรับใช้ในโครงการพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชนภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ต่อไป