หน้าหลัก

14 มิถุนายน 2560

ปันความสุข เพื่อมื้อเช้าให้น้องท้องอิ่ม (Read in English)


เพราะการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ นอกจากอุปการะเด็กจำนวน 4 คนกับทางมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยแล้ว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดปีนี้ คุณสุรวุฒิ วูวงศ์ (สองจากซ้าย) ได้แบ่งปันความสุขสู่เด็กยากไร้ด้วยการมอบเงินจำนวน 12,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการ “มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม” ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ประสบปัญหาขาดสารอาหารอายุ 2-12 ปี ให้ได้รับอาหารเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการและเติบโตสมวัย ทั้งนี้เงินจำนวนดังกล่าวสามารถช่วยเหลือให้น้องๆ อิ่มท้องกับอาหารเช้าได้ถึง 600 มื้อ โดยมีคุณวิภาวี ริ้วสุวรรณ (ขวา) ตัวแทนจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นผู้รับมอบเมื่อเร็วๆ นี้