หน้าหลัก

12 เมษายน 2560

สวมเกราะกันภัยแก่ชีวิตให้เด็กๆ วัยใสรับปิดเทอม กับกิจกรรม “การว่ายน้ำพื้นฐานเพื่อชีวิต” (Read in English)


เข้าสู่ช่วงปิดเทอมฤดูร้อนสำหรับน้องๆ นักเรียน ร้อนๆ อย่างนี้ได้โดดตูมลงน้ำให้ได้เย็นกาย ยิ่งได้เล่นสนุกหลายๆ คน สนุกสุดๆ ลืมเหนื่อย ลืมร้อนกันเลยทีเดียว แต่... การเน้นสนุกเข้าว่าอาจนำภัยแก่ชีวิตถึงน้องๆ ได้

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ก่อนที่น้องๆ วัยซนจะปิดเทอม โครงการพัฒนาฯ ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้จัด โครงการฝึกทักษะการว่ายน้ำพื้นฐานเพื่อชีวิต ติดเกราะกันภัยปกป้องคุ้มครองเด็กเสมือนมีเสื้อชูชีพกู้ชีวิตหากเกิดอุบัติเหตุทางน้ำจากความซุกซน ให้กับเด็กๆ ประถม 1-3 รวม 162 คน และผู้ปกครอง 28 คน จากโรงเรียน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว โรงเรียนบ้านกระหวัน และโรงเรียนบ้านจานบัว โดยมี คุณบุญฤทธิ์ ตรีรัตน์วิชชา ครูผู้เชี่ยวชาญการสอนว่ายน้ำและฝึกอบรมการช่วยชีวิตทางน้ำ เป็นวิทยากร

การฝึกฯ เน้นให้เด็ก เล่นน้ำได้ ตั้งแต่ฝึกกลั้นหายใจในน้ำ พยุงตัวและลอยตัวในน้ำ ทั้งแบบลอยด้วยตัวเองและลอยตัวโดยใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่าย เช่น ขวดน้ำพลาสติก ลูกบอล ช่วยพยุงตัว ว่ายน้ำเป็น คือ ฝึกว่ายน้ำท่าง่ายๆ เช่น ท่าลูกหมาตกน้ำ และท่าพื้นฐาน รู้วิธีเอาชีวิตให้รอดหากเกิดเหตุจมน้ำ ด้วยการ “ตะโกน โยน ยี่น”

• ตะโกน ขอความช่วยเหลือ และตะโกนบอกผู้ประสบเหตุจมน้ำว่ากำลังจะให้ความช่วยเหลือ

• โยน คือ การโยนสิ่งของที่ลอยน้ำได้ไปให้ผู้ประสบเหตุจมน้ำ เพื่อให้เกาะ หรือพยุงตัว

• ยื่น การยื่นหรือเหวี่ยงสิ่งของที่มีความยาวเพียงพอ เช่น ไม้ยาวๆ เชือก ไปให้ผู้ที่กำลังจมน้ำจับ เกาะ เพื่อลากตัวเข้าฝั่งให้รอดจากการจมน้ำ และวิธียืนอย่างมั่นคงสำหรับผู้ให้ความช่วยเหลือ

• และให้เด็กๆ รู้จักกับ การปฐมพยาบาลผู้จมน้ำอย่างง่ายและถูกวิธี เช่น จับนอนตะแคงให้น้ำไหลออกจากปากและจมูก หากผู้จมน้ำหยุดหายใจจะต้องผายปอด การหยุดหายใจจะทำให้สมองขาดออกซิเจน ยิ่งนาน สมองยิ่งเสียหายมาก และหากหยุดหายใจเกินกว่า 3 นาทีอาจถึงแก่ชีวิต

ด.ญ.ธนภรณ์ หรือน้องแก้ม ชั้นประถม 2 กล่าวหลังฝึกฯ ว่า “ตื่นเต้นและดีใจที่ได้มาอบรมการว่ายน้ำ และยังได้รู้วิธีในการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยค่ะ”

ท่าว่ายน้ำพื้นฐานที่เด็กๆ ทุกคนทำได้ คือ ท่าลูกหมาตกน้ำ แม้จะไม่ใช่ท่าว่ายน้ำมาตรฐาน แต่ผู้ปกครองต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า “เป็นลูกหมาตกน้ำ แต่ก็ไม่จมน้ำ เอาตัวรอดได้ครับ/ค่ะ ค่อยหายกังวลเวลาพากันไปเที่ยวเล่นไกลหูไกลตา”

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


แม้จะลอยตัวในน้ำ หรือว่ายน้ำได้แล้วก็ตาม “อย่าเล่นซนจนเลยเถิด ไม่ควรไปเล่นน้ำคนเดียว ตรงไหนน้ำลึก น้ำเชี่ยว ก็ไม่ควรลงเล่น และห้ามแกล้งเพื่อนในบริเวณใกล้ๆ น้ำ เพราะอาจเกิดอันตรายได้ ที่สำคัญหากเกิดเหตุจมน้ำกับตัวเองหรือกับผู้อื่น ให้ตั้งสติ การช่วยชีวิตผู้จมน้ำผิดๆ จะยิ่งก่อความรุนแรงแก่ผู้ที่จมน้ำได้” ครูบุญฤทธิ์ ย้ำทิ้งท้ายก่อนที่จะจบการอบรม


อนึ่ง ในปี 2559 มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ดำเนินโครงการฯ ลักษณะเดียวกัน ในพื้นที่ โครงการพัฒนาฯ สังขะ จ.สุรินทร์ ภายใต้ชื่อ โครงการการดูแลตัวเองให้ปลอดภัย (ความปลอดภัยทางน้ำ) “ลอยน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น” แก่เด็กๆ ประถม 3-6 จากโรงเรียนในพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาฯ ทั้งสิ้น 920 คน เพื่อเสริมการดำเนินงานโครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ อันเป็นยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขเร่งด่วนของจังหวัดสุรินทร์


ทั้งนี้ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ‘การจมน้ำ’ เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี ใน 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2550-2559) มีเด็กไทยเสียชีวิตจากการจมน้ำถึง 10,156 คน เฉพาะปี 2559 มีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำถึง 699 คนทั่วประเทศ โดยเกิดบ่อยครั้งที่สุดในเดือนมีนาคม-พฤษภาคมของทุกปี และเกิดมากตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ภูมิภาคที่มีเหตุเสียชีวิตจากการจมน้ำสูงที่สุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เราๆ เข้าใจว่าร้อน แล้ง คงไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติให้เด็กๆ ได้เล่นซนมากนักหรอก