หน้าหลัก
________________________________________________________________________________________________________________

25 มิถุนายน 2558

หยุดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (read in english)

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ‘หยุดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น’ ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โครงการไพรบึง เป็นส่วนหนึ่งในแผนงานด้าน ‘ปกป้องคุ้มครองเด็ก’ ที่ดำเนินงานในเขตพื้นที่อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ปัญหาเด็กวัยรุ่นตั้งครรภ์ในวัยเรียนเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศไทย ส่งผลให้วัยรุ่นเหล่านี้ขาดโอกาสในการศึกษาเพราะต้องออกจากการเรียนมาเลี้ยงลูกน้อย และแน่นอน หากขาดการศึกษาในวัยเรียนรู้ก็จะส่งผลโดยตรงต่ออนาคตของเด็กวัยรุ่นผู้นั้น และเด็กทารกที่ลืมตาดูโลกโดยที่แม่วัยรุ่นไม่พร้อม อาจไม่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพและมีปัญหาตามมาเป็นลูกโซ่

โรงเรียนบ้านปะอาง เป็นโรงเรียนที่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น นางสาวรำไพ น้ำคำ ครูชำนาญพิเศษ โรงเรียนบ้านปะอาง ให้ข้อมูลว่า “ความรู้ด้านปกป้องคุ้มครองเด็ก ทางโรงเรียนฯ อบรมเป็นประจำอยู่แล้ว เมื่อมูลนิธิศูภนิมิตฯ เข้ามาทำงานร่วมกับโรงเรียนในด้านนี้ ยิ่งทำให้เด็กๆ ของเรามีความรู้เป็นภูมิคุ้มกันและใช้ทักษะชีวิตในการเอาตัวรอดมากขึ้น”

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้เข้ามาสร้างความตระหนักถึงปัญหาการตั้งครรภ์ของน้องๆ ในวัยเรียน และรณรงค์ให้หยุดปัญหาการตั้งครรภ์ของคุณแม่วัยรุ่น โดยอาสาพาน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาออกค่ายพักแรม และทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีการจำลองสถานการณ์ต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน และเปิดโอกาสให้พวกเขารวมกลุ่มกันแสดงความคิดเห็นทั้งด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหา โดยมีวิทยากรชำนาญการเฉพาะด้านมาแนะนำให้ความรู้

หนิง นักเรียนชั้นมัธยมโรงเรียนบ้านปะอางที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ เล่าว่า “เรื่องสำคัญเหล่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัว วัยของเรานั้นก็ถือได้ว่าเป็นวัยรุ่น ในค่ายการอบรมก็มีความรู้ที่ดีคอยแนะนำพวกเรา เช่น พยายามหลีกเลี่ยงการอยู่ 2 ต่อ 2 กับแฟน หากจำเป็นต้องอยู่ ก็ต้องอยู่ในที่ไม่ลับตาคน”

นอกจากนี้ หนิงยังเล่าว่า เธอมีเพื่อนที่ตั้งครรภ์และเพื่อนคนนั้นไม่ได้เข้าร่วมการอบรมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ปัจจุบันต้องลาออกจากโรงเรียนเพราะอายเพื่อน

“ตอนนี้พวกหนูได้ตั้งชมรม ‘หยุดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น’ (Stop Teen Mom) ในโรงเรียนขึ้น เพื่อหวังจะนำความรู้ที่ได้มาจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ ไปถ่ายทอดต่อให้กับรุ่นน้องและผู้อื่นผ่านการรณรงค์ หากเพื่อนหนูคนนั้นได้รับความรู้นี้ ชีวิตของเธอก็คงไม่ผิดพลาดและยังได้เรียนหนังสือต่อไป” หนิง พูดทิ้งท้าย