หน้าหลัก
________________________________________________________________________________________________________________

18 มิถุนายน 2558

เทสโก้ โลตัส ทุ่มเงินบริจาคให้กับโครงการมื้อเช้าฯ เป็นปีที่ 3 (read in english)

คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้จัดการแผนกกิจการสาธารณะ เทสโก้ โลตัส บริจาคเงินจำนวน 2,195,092 บาท ภายใต้โครงการ ‘ของขวัญปันสุข’ ให้แก่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการ ‘มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ โดยมี ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการฝ่ายระดมทุนและการตลาด เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำนักงานเทสโก้ โลตัส เมื่อเร็วๆ นี้

เทสโก้ โลตัส ได้ให้การสนับสนุนโครงการ ‘มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว ปัจจุบันมูลนิธิศุภนิมิตฯ ดำเนินโครงการมื้อเช้าฯ ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 97 แห่ง ใน 11 อำเภอ 9 จังหวัด ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมเด็กยากไร้ที่อยู่ในวัยก่อนเรียน อายุ 2-5 ปี ให้ได้รับอาหารเช้าที่มีคุณค่า ถูกหลักตามโภชนาการ มีพัฒนาการที่สมวัย และเป็นส่วนหนึ่งในการลดจำนวนเด็กที่อยู่ในภาวะขาดสารอาหารในประเทศไทยอีกด้วย