หน้าหลัก
________________________________________________________________________________________________________________

16 กันยายน 2558

ไทย เคเอ็ม เทค สร้างห้องสมุดให้น้อง (read in english)

คุณเคน มิทซูฮาชิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เคเอ็ม เทค จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านรับเหมาก่อสร้าง มอบเงินบริจาคจำนวน 454,585 บาท ให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย นำไปจัดสรรหนังสือและสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านสบป่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ภายใต้ ‘โครงการห้องสมุดเพื่อน้อง’ โดยมีคุณสวียา ภาคโพธิ์ ผู้จัดการแผนก Corporate Engagement มูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ที่สำนักงานบริษัท ไทย เคเอ็ม เทค จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้

บริษัทไทย เคเอ็ม เทค ได้ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในการดำเนินโครงการเพื่อสังคมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 เป็นต้นมา โดยได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างห้องน้ำ ปรับปรุงห้องเรียน สนามเด็กเล่น จัดซื้อเครื่องเล่นชนิดต่างๆ รวมถึงสร้างลานกิจกรรมให้กับโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า (ห้องเรียนบ้านนาอ่อน) อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน นอกจากนี้ยังได้สมทบทุนให้กับ ‘โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและแท็งก์สูบน้ำ’ ที่หมู่บ้านคลองพริก อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสะอาดให้ชุมชนใช้ในการอุปโภคบริโภค

สำหรับการบริจาคในครั้งนี้ คุณเคนรู้สึกดีใจที่ได้สร้างห้องสมุด ซึ่งจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสบป่อง เนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้ไม่เคยมีห้องสมุดตั้งแต่ได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนมาเมื่อ 52 ปีที่แล้ว โดยคุณเคนกล่าวว่า “ผมอยากให้เด็กๆ ตั้งใจเรียน และเมื่อพวกเขาโตขึ้น ผมหวังว่าพวกเขาจะให้แก่ผู้ด้อยโอกาสกว่า” ทั้งนี้บริษัท ไทย เคเอ็ม เทค มีความพร้อมที่จะสนับสนุนทุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ดำเนินโครงการของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่ห่างไกล ทุรกันดาร และต้องการความช่วยเหลือในระยะยาว เช่น จ.แม่ฮ่องสอน “เด็กๆ ไม่ได้เลือกเกิดมาในครอบครัวยากจน ผมอยากช่วยเหลือพวกเขาให้มีอนาคตที่ดีขึ้น” คุณเคนกล่าวสรุป