หน้าหลัก

16 สิงหาคม 2559

ไทย เค เอ็ม เทค สร้างห้องน้ำ เสริมความปลอดภัยแก่ครอบครัวเด็ก (Read in English)


คุณเคน มิทซูฮาชิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เคเอ็ม เทค จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านรับเหมาก่อสร้าง มอบเงินบริจาคจำนวน 484,920 บาท ให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างห้องน้ำ สำหรับเด็กในความอุปการะและครอบครัวจำนวน 29 หลัง ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โดยมีคุณภูริต ยศสุนทรากุล ผู้เชี่ยวชาญด้าน Overseas and Special Project มูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ที่สำนักงานบริษัท ไทย เคเอ็ม เทค จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับการก่อสร้างห้องน้ำในครั้งนี้ ได้สร้างโดยคำนึงถึงมาตราฐานความสะอาดและปลอดภัยเป็นหลัก เพื่อลดความเสี่ยงที่เด็กและสตรีจะถูกล่วงละเมิดขณะใช้ห้องน้ำ ตลอดจนเพื่อสนับสนุนสุขอนามัยที่ดีของเด็กและผู้ปกครอง

ทั้งนี้ บริษัทไทย เคเอ็ม เทค ได้ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในการดำเนินโครงการเพื่อสังคมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 โดยได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างห้องน้ำ ปรับปรุงห้องเรียน และสนามเด็กเล่น จัดซื้อเครื่องเล่นชนิดต่างๆ รวมถึงสร้างลานกิจกรรมให้กับโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า (ห้องเรียนบ้านนาอ่อน) อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน นอกจากนี้ยังได้สมทบทุนให้กับ ‘โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและแท็งก์สูบน้ำ’ ที่หมู่บ้านคลองพริก อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสะอาดให้ชุมชนใช้ในการอุปโภคบริโภค