หน้าหลัก
________________________________________________________________________________________________________________

11 เมษายน 2559

ทีเอ็มบี สนับสนุนโครงการ ‘มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ ที่สวนผึ้ง (read in english)

ธนาคารทหารไทย หรือ ทีเอ็มบี นำโดย คุณคมกริช กวินอัครฐิติ เจ้าหน้าที่บริหาร กลยุทธ์ภาพลักษณ์องค์กร และคุณนิรันดร์ ลิ้มกิตติ ผู้จัดการแผนกระดมทุนภูมิภาค มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย รวมพลังเครือข่าย Make THE Difference ในแคมเปญ ‘เปลี่ยนหุ่น ให้น้องอิ่ม’ (Less Fat More Food) โดยรณรงค์ให้สาธารณชนร่วมกันตั้งเป้าหมายลดน้ำหนัก ที่เว็บไซต์ www.makeTHEdifference.org เปลี่ยน ให้หุ่นสวย สุขภาพดี และทำบุญช่วยสังคม ในระยะเวลา 2 เดือน โดยลดทุกๆ หนึ่งกิโลกรัม เท่ากับอาหารหนึ่งมื้อ มอบแก่ ‘โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ ซึ่งช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนภายใต้การดูแลของมูลนิธิศุภนิมิตฯ โดยแคมเปญนี้สามารถสนับสนุนมื้อเช้ารวม 21,350 มื้อ แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน 11 แห่ง อาทิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำหนัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะนาวศรี โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง ฯลฯ โดยประเดิมเลี้ยงอาหารเด็กแห่งแรกที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำหนัก ที่มีเด็กอายุระหว่าง 3-5 ขวบ จำนวน 126 คน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ภายในกิจกรรม ยังได้บริจาคอุปกรณ์การเรียน และปรับปรุงป้ายห้องเรียน เมื่อเร็วๆ นี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำหนัก อยู่ในพื้นที่ดำเนินงานโครงการฯ สวนผึ้ง มูลนิธิศุภนิมิตฯ พบว่าครอบครัวส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ผู้ปกครองมีรายได้ไม่เพียงพอ เด็กเล็กมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ และปัญหาด้านความอยู่ดีมีสุขของเด็กอีกมาก มูลนิธิศุภนิมิตฯ จึงทำโครงการฯ มุ่งเน้นช่วยเหลือเด็ก ครอบครัว และชุมชน ตามความจำเป็นในหลายๆ ด้าน อาทิ การศึกษา สุขอนามัยและโภชนาการ ปกป้องคุ้มครองเด็ก ส่งเสริมอาชีพผู้ปกครอง ตลอดจน ‘โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ ซึ่งมอบอาหารเช้าเปี่ยมคุณค่าทางโภชนาการ ให้กับเด็กยากไร้ที่อยู่ในวัยก่อนเรียน อายุ 2-6 ปี

“นอกจากเงินทุนสนับสนุนจากผู้อุปการะเด็ก ยังมีแรงสนับสนุนเพิ่มพิเศษจากทีเอ็มบี ที่เห็นความจำเป็นของเด็กในเรื่องอาหารเช้า รู้สึกขอบคุณแทนเด็กๆ ในสวนผึ้งที่ได้รับโอกาสดี ได้รับประทานอาหารเช้า ช่วยให้เด็กมีพัฒนาตามวัย และมีสมาธิในการเรียนรู้ประจำวัน” คุณนิรันดร์ ลิ้มกิตติ ผู้จัดการแผนกระดมทุนภูมิภาค มูลนิธิศุภนิมิตฯ เปิดเผย