หน้าหลัก

26 กรกฎาคม 2560

ทีเอ็มบีสานต่อ“โครงการสนับสนุนกองทุนอาหารกลางวัน”ช่วยเหลือ 27 โรงเรียนในพื้นที่ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี (Read in English)


คุณกาญจนา โรจวทัญญู หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารทหารไทย หรือทีเอ็มบี มอบเงินจำนวน 350,000บาท จากการดำเนินงานแคมเปญ “เปลี่ยนหุ่นให้น้องอิ่ม ซีซั่น 2” (Less Fat More FoodSeason 2) ให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อสมทบ “โครงการสนับสนุนกองทุนอาหารกลางวัน” ซึ่งรวมถึงโครงการเกษตรในการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืช ผัก และต่อยอดให้เด็กๆ ในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยสามารถสนับสนุนอาหารกลางวันรวม 17,500 มื้อ ช่วยเหลือ 27 โรงเรียนในพื้นที่ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี พร้อมด้วย คุณพิเชษฐ พงษ์หงษ์ ผู้จัดการกลุ่มพันธกิจกลุ่มภาคกลางโซนตะวันตก มูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นตัวแทนรับมอบ และคุณประชา แก้วสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ด้วยการแสดงสุดประทับใจของน้องๆ นักเรียน เมื่อเร็วๆ นี้


แคมเปญ "เปลี่ยนหุ่นให้น้องอิ่ม ซีซั่น 2" เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทีเอ็มบี ภายใต้ชื่อ Make The Difference ซึ่งรณรงค์ให้สาธารณชนร่วมกันตั้งเป้าลดน้ำหนักที่เว็บไซด์ www.makeThedifference.org. โดยลดทุกๆ หนึ่งกิโลกรัมเท่ากับอาหารหนึ่งมื้อ มอบแก่ “โครงการสนับสนุนกองทุนอาหารกลางวัน” ซึ่งช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลน ภายใต้การดูแลของมูลนิธิศุภนิมิตฯ


กลุ่มอาสาสมัครของทีเอ็มบี ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ดำเนินงานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ได้รับประทานกันอย่างเอร็ดอร่อย นับได้ว่าเป็นความร่วมมือที่ดียิ่ง ที่ทางทีเอ็มบีและมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ช่วยให้เด็กนักเรียนที่ยากไร้ในพื้นที่ อ.แก่งกระจาน มีสุขภาพ โภชนาการ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


ในโอกาสนี้ผู้บริหารและอาสาสมัครทีเอ็มบี รวมถึงเจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ครูและตัวแทนนักเรียน ได้ไปทัศนศึกษาที่โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้กับนักเรียน สามารถนำมาปฏิบัติจริงภายในโรงเรียน ซึ่งประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนในครั้งนี้ ได้สร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆ นักเรียนที่สนุกสนานไปกับกิจกรรมทั้งวัน

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


จบทริปแห่งการให้ด้วยความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ กับโครงการดีๆ ที่ทีเอ็มบีได้สานต่อความช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและทานอิ่มกันทุกมื้อ


ทั้งนี้ แคมเปญดังกล่าว เป็นการดำเนินงานร่วมกันของทีเอ็มบี และมูลนิธิศุภนิมิตฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยในปีแรกได้นำไปสนับสนุนการดำเนินงาน “โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม” แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน 11 แห่งในพื้นที่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เพื่อให้เด็กวัย 2-12 ปี ที่ยากไร้และอยู่ในถิ่นทุรกันดารได้รับอาหารเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม