หน้าหลัก
________________________________________________________________________________________________________________

18 ธันวาคม 2558

ทริพเพิลไอมอบทุนส่งน้องจบป.ตรี (read in english)

กลุ่มบริษัท ทริพเพิลไอ โลจิสติกส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจร นำโดย คุณวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน พร้อมด้วยคุณดรุณี รักพงษ์พิบูล Group Marketing Director มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนผ่าน ‘โครงการส่งน้องจบป.ตรี’ ดำเนินงานโดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จำนวน 13 ทุนต่อปี มูลค่า 429,000 บาท โดยมีคุณจิตรา ธรรมบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ และคุณธนน วริศนราทร ผู้จัดการแผนก Partner Engagement มูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ที่ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตฯ เมื่อเร็วๆ นี้

กลุ่มบริษัท ทริพเพิลไอฯ ได้มอบโอกาสให้กับเยาวชนไทยที่เรียนดี แต่ฐานะยากจนผ่าน ‘โครงการส่งน้องจบป.ตรี’ เป็นปีที่ 4 แล้ว และในแต่ละปีจะทำการมอบทุนในจำนวนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กยากไร้ในความดูแลของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ทั่วประเทศไทย ที่มีความมุ่งมั่น ขยันเรียน และมีผลการเรียนที่ดี แต่ขาดทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสได้เรียนปริญญาตรีจนสำเร็จการศึกษา โดยปลูกฝังให้เด็กนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศชาติ ตลอดจนท้องถิ่นของตนเองต่อไป