หน้าหลัก

4 สิงหาคม 2560

ยูนิซิตี้สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กชาวเมียนม่าร์ที่ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ (Read in English)


เป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือครั้งสำคัญ ของ บริษัท ยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มนักธุรกิจอิสระ ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ในการสร้างโอกาสที่ยิ่งใหญ่ให้แก่เด็กชาวเมียนม่าร์ ด้วยการลงพื้นที่เพื่อส่งมอบโรงเรียนหลังใหม่ คือ No.123 Basic Education Primary School หมู่บ้าน Main Mala Kyun Village ให้แก่เด็กนักเรียนชาวเมียนม่าร์ ในนครเยนานจ้อง ภูมิภาคมาเกว เพื่อทดแทนอาคารเรียนหลังเดิมที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากพายุไต้ฝุ่นโกเมนเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 โดยหวังว่าโรงเรียนหลังใหม่นี้จะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยในการเรียนรู้ และขัดเกลาให้เด็กๆ ได้เติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไป ทั้งนี้การส่งมอบโรงเรียนหลังใหม่อย่างเป็นทางการ มีขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา


ภายในงาน ผู้บริหารยูนิซิตี้และกลุ่มนักธุรกิจอิสระ นำโดย มร.เคลย์ตัน บาร์ตัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการณ์ และ คุณสราวุธ ราชศรีเมือง รองผู้อำนวยการ มูลนิธิศุภนิมิตฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยการแสดงจากน้องๆ นักเรียน จากนั้นทาง ยูนิซิตี้ นำโดย มร.เคลย์ตัน พร้อมทั้งนักธุรกิจอิสระ ได้ร่วมฟังรายงานความคืบหน้า และมอบอุปกรณ์การเรียน พร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนอย่างอบอุ่น ทั้งนี้ได้แบ่งกลุ่มกันทำกิจกรรมกับเด็กๆ และชาวบ้าน เช่น ทาสีอาคารเรียน ปลูกต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารเรียน มีการสอนภาษาอังกฤษให้กับน้องๆ นักเรียน สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกันอย่างสนุกสนาน


มร.เคลย์ตัน กล่าวว่า “รู้สึกมีความสุขและภูมิใจที่ได้เห็นเด็กๆ มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น มีโรงเรียนหลังใหม่ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงเรียนหลังใหม่นี้จะเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ให้เด็กได้มีความรู้ เติบโตเป็นเด็กดีในอนาคต เพราะการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด จึงอยากให้พ่อแม่และเด็กๆ ร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้าต่อไป”

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


สำหรับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเมียนม่าร์จากพายุไต้ฝุ่นโกเมนในครั้งนั้น ทางบริษัทยูนิซิตี้และ กลุ่มนักธุรกิจอิสระ ได้เร่งระดมเงินบริจาคกว่า 5.6 ล้านบาท โดยส่งมอบเงินช่วยเหลือผ่านมูลนิธิศุภนิมิตฯ พร้อมด้วยความร่วมมือขององค์กรศุภนิมิตเมียนม่าร์ในการจัดสรรเงินบริจาคดังกล่าว ด้วยการสร้างโรงเรียนหลังใหม่ 2 แห่งในพม่า คือ No.123 Education Primary School หมู่บ้าน Main Mala Kyun Village และ Basic Education Middle School หมู่บ้าน Ka Yin Su Village  โดยโรงเรียนทั้ง 2 แห่งนี้  ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ปี 2559   ซึ่งช่วยให้เด็กนักเรียนชาวเมียนม่าร์กว่า 200 คน  ที่ยากไร้และห่างไกลความเจริญ ได้กลับมาเรียนได้อีกครั้ง แม้การเดินทางมาโรงเรียนของเด็กๆ จะเต็มไปด้วยความยากลำบาก เพราะนอกจากต้องเดินเท้ามาโรงเรียนแล้ว ยังต้องมาต่อเรือที่แม่น้ำอิรวดี ใช้เวลากว่า 2 ชม.เพื่อมาเรียนหนังสือ แต่นั่นคงไม่ใช่ปัญหาสำคัญเท่ากับเด็กไม่มีอาคารเรียน


นับว่าเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือของยูนิซิตี้และมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในการส่งต่อความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนไปสู่ชุมชนยากไร้ในประเทศต่างๆ ที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤต ดั่งเช่นภัยพิบัติทางธรรชาติที่เกิดขึ้นกับประเทศพม่าในครั้งนี้ เพราะการได้เห็นผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น หรือการได้ช่วยเหลือสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น พวกเขาจะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นและขับเคลื่อนสังคมให้ดีขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของยูนิซิตี้ Unicity Make Life Better ยูนิซิตี้ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า