หน้าหลัก

18 พฤษภาคม 2560

น้ำลด...แต่น้ำใจไม่เคยลด (Read in English)


"แบ่งไปกลุ่มนั้นห้าสิบถุง แล้วกลุ่มนี้อีกสามสิบครับ..." เสียงเจ้าหน้าที่และบรรดาจิตอาสาช่วยกันลำเลียงถุงยังชีพลงจากรถบรรทุกของทหารจากกองทัพภาคที่ 4 ก่อนจะนำลงเรือไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยใน 4 จังหวัดภาคใต้เมื่อต้นปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2560) ซึ่งถึงวันนี้แม้เวลาจะผ่านมากว่า 5 เดือน หากแต่มันยังคงเป็นภาพจำของ มร.เคลย์ตัน บาร์ตัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ยูนิซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ เมื่อครั้งนำพนักงานยูนิซิตี้จิตอาสา ลงไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว ถูกบอกเล่าผ่านคนใกล้ชิด


"Make Life Better" หรือแปลเป็นไทยว่า "เพื่อชีวิตที่ดีกว่า" คือปรัชญาที่พะอยู่ใต้ป้ายชื่อของบริษัท ยูนิซิตี้ฯ ซึ่งในเชิงธุรกิจ แน่นอนว่ามันหมายถึงการเปิดโอกาสให้ผู้คนได้สร้างรายได้จากการเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ แต่อีกนัยหนึ่งยังบอกถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม และเป็นสิ่งที่ผู้บริหารของบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง


ดังเช่นการระดมเงินบริจาคจากผู้บริหารและนักธุรกิจยูนิซิตี้ ที่เกิดขึ้นทันที หลังจากเหตุการณ์อุทกภัยใน 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง และสงขลา ถูกเผยแพร่ผ่านโซเชี่ยลมีเดีย โดยมีมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้ประสานงานและดำเนินการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคอันเป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีพในภาวะฉุกเฉิน


เวลาเพียงไม่กี่วัน ถุงยังชีพจำนวนกว่า 5,860 ชุด ถูกลำเลียงสู่พื้นที่ประสบอุทกภัย พร้อมกับภาพของมร.เคลย์ตัน และพนักงานจิตอาสา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารและอาสาสมัครในพื้นที่ที่ช่วยกันลำเลียงถุงยังชีพลงเรือออกไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา


จากวันนั้นถึงวันนี้ ไม่เพียงมร.เคลย์ตัน ที่ยังคงจดจำภาพความช่วยเหลือดังกล่าวได้ดี หากแต่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ต่างก็จดจำได้อย่างชัดเจนเช่นกัน โดยเฉพาะเงินบริจาคจำนวนกว่า 11 ล้านบาท ที่บริษัท ยูนิซิตี้ฯ ได้มอบ ให้แก่ มูลนิธิศุภนิมิตฯ นำไปดำเนินการ ซึ่งไม่เพียงเป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัด ที่ประสบอุทกภัยเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยเหลือเด็กและครอบครัวในการอุปการะของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้กว่า 1,200 คน สนับสนุนปัจจัยด้านการเลี้ยงสัตว์และอุปกรณ์การเกษตรให้กับครอบครัวอีกกว่า 2,900 ครอบครัว เพื่อให้กลับมามีรายได้ที่มั่นคงโดยเร็ว รวมถึงสามารถซ่อมแซมโรงเรียนภายหลังน้ำลดได้จำนวน 25 แห่ง

Full Photo

Full Photo

Full Photo


และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณในน้ำใจอันยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 คุณจิตรา ธรรมบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้มอบโล่เกียรติคุณ ให้แก่ มร.คริสโตเฟอร์ คิม ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก บริษัท ยูนิซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ และคุณไพลิน ภมรวิสุทธิศักดิ์ นักธุรกิจ Presidential Diamond บริษัท ยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการระดมเงินบริจาค โดยในวันดังกล่าวผู้บริหารทั้ง 3 คน ยังได้พูดคุยและย้อนถึงภาพความร่วมมือที่ผ่านมาด้วยแววตาแห่งความสุข เช่นเดียวกับแววตาของเด็กและครอบครัวในอุปการะของมูลนิธิฯ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ที่วันนี้เริ่มกลับมาสดใสอีกครั้ง


ไม่ต่างจากภาพการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและประสบภัยในระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมาของ Unicity และมูลนิธิศุภนิมิตฯ ไม่ว่าจะเป็น การสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้แก่โรงเรียนใหม่สุขสันต์ ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ที่เสียหายจากอุทกภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล และผู้ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ประเทศเมียนมาร์