หน้าหลัก
________________________________________________________________________________________________________________

23 มีนาคม 2559

น้ำสะอาดไหลสู่หมู่บ้านและโรงเรียน (read in english)

ด้วยน้ำใจจาก Mr.Takayuki Kondo และคุณสุดาพร เชื้อชมกุล ผ่านมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ที่ให้การสนับสนุนโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคให้แก่ชาวบ้านในหมู่บ้านหนองผาจ้ำและหมู่บ้านกึ้ดสามสิบ ตลอดทั้งสร้างห้องน้ำ อ่างล้างมือ และที่แปรงฟัน ให้แก่โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า (ห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านหนองผาจ้ำ) และโรงเรียนบ้านกึ้ดสามสิบ ซึ่งได้ทำการส่งมอบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ โดยมีคุณจิตรา ธรรมบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ และผู้ใหญ่บ้านทั้งสองแห่ง เป็นตัวแทนชาวบ้านรับมอบ

ชุมชนบ้านกึ้ดสามสิบและบ้านหนองผาจ้ำ เป็นชาวไทยเชื้อสายลีซู ที่อาศัยอยู่ในตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคมานาน ชาวบ้านต้องเดินทางไปตักน้ำและอาบน้ำในแม่น้ำลางที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร เด็กนักเรียนไม่มีห้องน้ำ อ่างล้างมือ และที่แปรงฟัน เพื่อเป็นการป้องกันโรคต่างๆ ที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคน้ำที่ไม่สะอาด และภาวะขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคของคนในชุมชน Mr.Takayuki Kondo และคุณสุดาพร เชื้อชมกุล จึงได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 648,000 บาท เพื่อปรับปรุงระบบส่งน้ำให้กับทั้ง 2 ชุมชน สร้างห้องน้ำ อ่างล้างหน้า และที่แปรงฟันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน 2 พื้นที่ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ชุมชนประสบมาโดยตลอด

       

       

นางสุจิตรา รัตนไตรรำลึก ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กึ้ดสามสิบ เปิดใจว่า “ดีใจมากที่มีน้ำใช้ตั้งแต่กลางเดือนที่แล้ว ทุกคนมีน้ำใช้น้ำกินอย่างเพียงพอ เด็กๆ ได้ดื่มน้ำที่สะอาดและปลอดภัย ขอบคุณค่ะ”

โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคบ้านหนองผาจ้ำ และบ้านกึ้ดสามสิบ เป็นโครงการที่สามารถสนับสนุนให้ชาวบ้านและเด็กจำนวนกว่า 1,500 คนในชุมชน รวม 407 ครัวเรือน ได้มีน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง อีกทั้ง Mr.Takayuki Kondo และคุณสุดาพร เชื้อชมกุล ยังได้มอบผ้าห่มจำนวน 200 ผืนให้กับชุมชน นอกจากนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสมศักดิ์ กิติพราภรณ์ ประธานกรรมการผู้จัดการสวนสนุกดรีมเวิลด์ ซึ่งเป็นเพื่อน Mr.Takayuki Kondo ช่วยสบทบทุนมอบอุปการณ์สื่อการเรียนรู้ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่งด้วย