หน้าหลัก

24 มกราคม 2561

เวิลด์แก๊สเติมอิ่มให้น้องที่แก่งกระจาน (Read in English)


เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และช่วยเหลือทางด้านการศึกษาแก่เด็กยากไร้ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย คุณชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายใต้แบรนด์ “เวิลด์แก๊ส” พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานกว่า 30 คน จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ “เติมอิ่ม...ยิ้มอุ่น กับ เวิลด์แก๊ส ครั้งที่ 7” ณ โรงเรียนบ้านท่าเรือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มอบเรือนเพาะเห็ด และมอบสื่อการเรียนการสอนสำหรับห้องสมุด และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ให้กับทางโรงเรียน โดยมี คุณนิรันดร์ ลิ้มกิตติ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภูมิภาค มูลนิธิศุภนิมิตฯ พร้อมด้วยครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ให้การต้อนรับเมื่อเร็วนี้


ภายในงานผู้บริหารและพนักงานเวิลด์แก๊สได้ช่วยกันจัดเรียงก้อนเชื้อเห็ดเข้าสู่โรงเรือน และปลูกต้นกล้วยเพื่อช่วยเสริมสร้างทักษะทางการเกษตรให้กับนักเรียน โดยการให้ปฏิบัติจริงภายในโรงเรียน แล้วนำผลิตผลที่ได้ไปประกอบเป็นอาหารกลางวัน ตลอดจนนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนใช้ในการต่อยอดทำโครงการต่อไป พร้อมกันนี้ยังช่วยกันประกอบตู้ชั้นวางและจัดห้องสมุด ตลอดจนปรุงอาหารและเลี้ยงอาหารกลางวันให้เด็กๆ ได้อิ่มท้องอีกด้วย

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo