รายงานประจำปีโครงการ 2558

ภาคกลาง

โครงการแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
โครงการแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
โครงการทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
โครงการโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
โครงการพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
โครงการภูเมนทร์ จังหวัดอุทัยธานี
โครงการมะขาม จังหวัดจันทบุรี
โครงการสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
โครงการคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
โครงการดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
โครงการนาสีนวล จังหวัดมหาสารคาม
โครงการนิมิตรวมใจ จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการบ้านแพง จังหวัดนครพนม
โครงการปทุมราช จังหวัดอำนาจเจริญ
โครงการผาขาว จังหวัดเลย
โครงการภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
โครงการศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
โครงการสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการสังขะ จังหวัดสุรินทร์
โครงการหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
โครงการหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โครงการอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ภาคใต้

โครงการกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการคุระบุรี จังหวัดพังงา
โครงการเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
โครงการท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
โครงการปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
โครงการลำเลียง จังหวัดระนอง
โครงการสระเพลง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการอ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ภาคเหนือ

โครงการชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
โครงการถ้ำเวียงแก จังหวัดน่าน
โครงการทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
โครงการบ้านแปะ จังหวัดเชียงใหม่
โครงการปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการผาช้างน้อย จังหวัดพะเยา
โครงการพญาพิภักดิ์ จังหวัดเชียงราย
โครงการแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการแม่สรวย จังหวัดเชียงใหม่
โครงการแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการสองพี่น้อง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการห้วยโรง จังหวัดแพร่
โครงการอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
โครงการอุ้มผาง จังหวัดตาก

รายงานประจำปีโครงการ 2557

ภาคกลาง

โครงการแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
โครงการแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
โครงการทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
โครงการโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
โครงการพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
โครงการภูเมนทร์ จังหวัดอุทัยธานี
โครงการมะขาม จังหวัดจันทบุร
โครงการสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
โครงการคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
โครงการดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
โครงการนาสีนวล จังหวัดมหาสารคาม
โครงการนิมิตรวมใจ จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการบ้านแพง จังหวัดนครพนม
โครงการปทุมราช จังหวัดอำนาจเจริญ
โครงการผาขาว จังหวัดเลย
โครงการภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
โครงการศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
โครงการสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการสังขะ จังหวัดสุรินทร์
โครงการหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
โครงการหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โครงการอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ภาคใต้

โครงการกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการคุระบุรี จังหวัดพังงา
โครงการเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
โครงการท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
โครงการปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
โครงการลำเลียง จังหวัดระนอง
โครงการสระเพลง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการอ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ภาคเหนือ

โครงการชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
โครงการถ้ำเวียงแก จังหวัดน่าน
โครงการทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
โครงการบ้านแปะ จังหวัดเชียงใหม่
โครงการปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการผาช้างน้อย จังหวัดพะเยา
โครงการพญาพิภักดิ์ จังหวัดเชียงราย
โครงการแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการแม่สรวย จังหวัดเชียงใหม่
โครงการแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการสองพี่น้อง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการห้วยโรง จังหวัดแพร่
โครงการอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
โครงการอุ้มผาง จังหวัดตาก

©2018 World Vision Foundation of Thailand. All rights reserved.