LINE ID : @worldvision-thai

นโยบายคุกกี้

×

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และเครื่องมืออื่นเพื่อช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจากผู้ใช้งานอื่นๆซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น กรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านได้ยินยอมให้เราติดตั้งคุกกี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้คือข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดที่อาจถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต (อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของท่าน) โดยที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง คล้ายกับหน่วยความจำของหน้าเว็บ การทำงานของคุกกี้ ช่วยให้เรารวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ
- อินเตอร์เน็ตโดเมนและ IP Address จากจุดที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
- ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์ ตลอดจนโครงสร้างและระบบการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์
- วันที่และเวลาที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
- ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
- หน้าเว็บที่ท่านเข้า เยี่ยมชม และนำท่านออกจากเว็บไซต์ของเรา รวมถึงเนื้อหาบนหน้าเว็บที่ท่านเยี่ยมชมและระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเยี่ยมชม

การใช้งานคุกกี้

ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้และในการใช้คุกกี้ดังกล่าว ประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียง รายการต่อไปนี้
- คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies): คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย
- คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์(Analytical/Performance Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา
- คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies): คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับท่าน ปรับให้เว็บไซต์ของเราตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์
- คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับให้เว็บไซต์และเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บตรงกับความสนใจของคุณมากขึ้น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว และ
- คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่ท่านสนใจ การป้องกันหรือการจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของโฆษณาซ้ำๆ เพื่อช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณา

โปรดทราบว่าคุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์นี้จัดการโดยบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา ลักษณะการทำงานต่าง ๆ อาทิ วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงาน หรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ท่านควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้

การตั้งค่าคุกกี้

ท่านสามารถบล็อกการทำงานของคุกกี้ได้โดยการกำหนดค่าในเบราวเซอร์ของท่าน ซึ่งท่านอาจปฏิเสธการติดตั้งค่าคุกกี้ทั้งหมดหรือบางประเภทก็ได้ แต่พึงตระหนักว่าหากท่านตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านด้วยการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน) ท่านอาจจะไม่สามารเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเราได้
เมื่อใดก็ตามที่ท่านต้องการยกเลิกความยินยอมการใช้งานคุกกี้ ท่านจะต้องตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านเพื่อให้ลบคุกกี้ออกจากแต่ละเบราวเซอร์ที่ท่านใช้งาน
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดังกล่าว โปรดเลือกหัวข้อ “ความช่วยเหลือ” ในอินเตอร์เน็ตเบราวเซอร์ของท่านเพื่อศึกษาในรายละเอียดมากขึ้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

×

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านในการเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการ www.worldvision.or.th และ application ที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Personal Information) ที่รายละเอียด ดังนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ เพื่อการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิฯ โครงการต่างๆ และช่องทางการช่วยเหลือมูลนิธิฯ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่มูลนิธิฯ มูลนิธิฯ สามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์และสื่อสังคม online ต่างๆ ของมูลนิธิฯ เช่น Facebook, LINE, Instagram, Youtube ได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงสื่อต่างๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมครอบคลุมถึงวันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชม การดูหน้าเพจต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการเครือข่ายและการเข้าเยี่ยมชมทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

มูลนิธิฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อมเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลบัตรเครดิต เบอร์โทรศัพท์หรือโทรสาร อีเมลล์ รหัสประจำตัว facebook, LINE ID หรือ application อื่นๆ รวมถึงลักษณะทางภูมิภาคที่อยู่อาศัย และเลขประจำตัวผู้บริจาคของท่านต่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ตามที่ได้ระบุไว้ และได้รับการอนุญาตตามกฏหมายเท่านั้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บเงินบริจาคตามที่ท่านให้การอนุญาตและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของท่าน มูลนิธิฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรงผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ เว็บไซต์ facebook, LINE, Instagram, Youtube หรือ application บนมือถือ หรือช่องทางอื่นใดของมูลนิธิฯ เช่น การทำธุรกรรมแบบ online การสมัครรับจดหมายข่าว การร้องขอข้อมูลการบริจาค และแบบฟอร์มการบริจาค หรือแบบฟอร์มการให้ข้อมูลต่างๆ เมื่อท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล มูลนิธิฯ จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ทั้งนี้รวมถึงเมื่อผู้บริจาคได้ส่งไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์มายังมูลนิธิฯ มูลนิธิฯ จะเก็บเนื้อหา ที่อยู่ และการโต้ตอบในไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ของผู้บริจาคไว้เป็นความลับเช่นกัน

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

มูลนิธิฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นในการติดต่อสื่อสาร ให้บริการข้อมูลรายงาน ประชาสัมพันธ์ ระดมทุน หรือเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของมูลนิธิฯ เท่านั้น โดยมูลนิธิฯ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ มูลนิธิฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปแสวงหาประโยชน์อื่นหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น ในกรณีที่ มูลนิธิฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งใบเสร็จ จัดส่งพัสดุไปรษณีย์ กระบวนการวิจัย และการวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ มูลนิธิฯ เป็นต้น มูลนิธิฯ จะได้กำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินการรับทราบและยอมรับการเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการตามที่มูลนิธิฯ ได้มีการระบุไว้

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะให้ความยินยอมให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ใดๆ จากมูลนิธิฯ และสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกสิทธิ์การอนุญาตเก็บข้อมูล โดยท่านสามารถกรอกรายละเอียด แสดงความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ มูลนิธิฯ ได้ทราบ ผ่านช่องทางบนเว็บไซด์ของมูลนิธิฯ ซึ่งอยู่ในส่วนของข้อมูลสมาชิก

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มูลนิธิฯ ได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต โดยมูลนิธิฯ จะใช้มาตรการทางเทคนิค และการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวม เช่น การใช้มาตรการเรื่องความปลอดภัย (Secure Sockets Layer: SSL) สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต รวมถึงการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของท่าน ไม่ว่าที่จัดเก็บในระบบอินเตอร์เน็ตหรือในรูปแบบเอกสารไว้เฉพาะบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องประมวลผล และจัดเก็บในสถานที่ที่มีระบบป้องกันการเข้าถึง โดยจำกัดสิทธิบุคคลในการเข้าถึงข้อมูลได้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีมูลนิธิฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานผู้ให้บริการเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อส่งข้อมูลการบริจาคให้แก่ธนาคารในการอนุญาตให้ตัดบัตรเครดิต หรือบัญชีธนาคารเพื่อทำการหักเงินบริจาค รวมทั้งการจัดส่งเอกสารที่เป็นประโยชน์ เป็นต้น มูลนิธิฯ ได้กำหนดให้หน่วยงานดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีการจัดทำข้อตกลงตามนโยบายความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลกับหน่วยงานผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องที่จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยเพื่อประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้แจ้งข้างต้น

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

มูลนิธิฯ อาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของมูลนิธิฯ และเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยจะประกาศไว้บนเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ เพื่อให้ท่านรับทราบถึงนโยบายที่มูลนิธิฯ ได้ถือปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บและดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และจะไม่มีการนำไปเปิดเผยเพื่อประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือการให้สิทธิ์ที่ได้มีการอนุญาตไว้ โปรดติดต่อมูลนิธิฯ ที่โทร. 02-022-9200 ถึง 2 หรือ Line:@worldvision-thai หรือ privacy@worldvision.or.th

ให้พวกเขาได้มีรอยยิ้มเพิ่มขึ้นกับความสุขที่มากยิ่งกว่า ด้วยการสนับสนุนจากท่าน การร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะนำไปสู่ของขวัญที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กๆ และชุมชนยากไร้ ขอท่านได้โปรดเลือกของขวัญเพื่อส่งความสุขไปยังเด็กๆ และครอบครัวยากไร้ในพื้นที่การทำงานของมูลนิธิฯ ทั่วประเทศไทย โดยการบริจาคในครั้งนี้ท่านสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี และเพื่อที่จะทำให้ความสุขเผื่อแผ่ไปได้กว้างขวางขึ้น โปรดส่งต่อข้อมูลของโครงการนี้แก่ครอบครัว และเพื่อนๆ ของท่าน

.

เริ่มต้นจากเลี้ยงไก่ปลูกผักข้างรั้ว แหล่งอาหารครอบครัวเสริมรายได้ กระจายสุขสู่ชุมชน "หนูชอบปลูกผักค่ะ ผักกาด ผักบุ้ง กวางตุ้ง ฝึกปลูกผักที่โรงเรียน แล้วก็ช่วยแม่ที่บ้าน”

เด็กหญิงพัชรี
โครงการพัฒนาฯ หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

เงินทองของมายา ข้าวปลาสิของจริง หลังจากเรียนรู้วิธีปลูกผักที่โรงเรียน เด็กหญิงพัชรีหรือน้องออมได้ช่วยแม่สร้าง "ความยั่งยืนทางอาหาร" โดยเริ่มจากสวนครัวเล็กๆ ให้ทุกคนในบ้านได้กินผักสดรสอร่อยที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ประหยัดค่าอาหารได้ตลอดปี และยังมีผักเพียงพอสำหรับขายให้ลุงป้าในชุมชนได้อิ่มอร่อยด้วยกัน เศษอาหารที่เหลือนำมาทำเป็นปุ๋ย ส่วนเมล็ดก็นำมาปลูกหมุนเวียนทำให้มีกินได้เรื่อยๆ

ร่วมสนับสนุนอาหารยั่งยืน ร่วมสนับสนุนอาหารยั่งยืน
responsive screens

ข้าวเม็ดขาวใส่มาเต็มถุง ให้น้องหุงกินอิ่ม

ข้าวสาร 15 กก. สำหรับ 1 ครอบครัว
ราคา 500 บาท
responsive screens

ไก่ไข่เลี้ยงไว้ เก็บไข่กินทุกวัน

ไก่ไข่ 3 ตัว หัวอาหาร 10 กิโลกรัม
ราคา 975 บาท
responsive screens

ปลูกไว้ริมรั้ว ผักสวนครัวได้เก็บกิน

เมล็ดพันธุ์พืช 2 กิโลกรัม ปุ๋ย 5 กิโลกรัม
ราคา 500 บาท
responsive screens

กองทุนมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม

สมทบทุน ‘โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’
ราคา 500 บาท
.

“หนูไม่ต้องซื้อน้ำดื่มแล้ว ที่โรงเรียนมีเครื่องกรองน้ำดื่ม สะอาด เย็น สดชื่นค่ะ”

เด็กหญิงแก้วฟ้า หรือ น้องตาล
โครงการพัฒนาความอยู่ดีมีสุขของเด็ก ครอบครัว และชุมชน ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

น้ำประปาขุ่นจนท้อ แถมมีไม่พอดื่ม เมื่อถึงหน้าแล้งทีไร น้องตาลและชาวบ้านในชุมชนละหานทรายก็ได้แต่ยิ้มแห้ง ทำงานแทบหมดแรงกว่าจะได้แต่ละบาท กลับต้องเจียดเงินหาซื้อน้ำสะอาดมาดื่มมาใช้แบ่งๆ กันไป เมื่อโรงเรียนได้รับการสนับสนุนถังเก็บน้ำและเครื่องกรองน้ำ น้องออมจึงดีใจสุดๆ ที่ได้ดื่มน้ำใสสะอาดฟรีๆ สุขภาพอนามัยก็ดี ค่าขนมก็มีเก็บไปหยอดกระปุกเพิ่มขึ้น

ร่วมสนับสนุนน้ำเพื่อชีวิต
responsive screens

สมทบทุนจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มสำหรับโรงเรียน

สมทบทุนจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มสำหรับโรงเรียน
ราคา 650 บาท
responsive screens

น้ำดื่ม น้ำใช้ เก็บไว้ไม่ขาดแคลน

ถังกักเก็บน้ำพลาสติก สำหรับครอบครัว จำนวน 1 ถัง
ราคา 1,950 บาท
.

“พ่อกับแม่มานั่งชวนเราอ่านหนังสือ เล่านิทานด้วย เล่นบัตรคำทายศัพท์กันดีมากเลยค่ะ ”

เด็กหญิงณัฐรดา และเด็กชายรัชชานนท์
โครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน มะขาม จ.จันทบุรี

กินข้าวเสร็จล้อมวงกลางบ้าน อ่านนิทาน-เล่นเกมด้วยกัน เสียงหัวเราะที่สดใสดังขึ้นทุกวันในมุมหรรษา พาเพลินอ่าน-เขียน พื้นที่เล็กๆ ของครอบครัว ซึ่งบางทีพี่น้องก็วาดภาพระบายสี บางทีพ่อแม่ก็ฟังลูกๆ อ่านนิทาน บางครั้งทุกคนในบ้านก็เล่นเกมฝึกสมองประลองกัน ใครชนะบ้างก็ไม่รู้ แต่ที่รู้แน่ๆ คือ สนุกกันทุกคน

ร่วมสนับสนุนสื่อการเรียนรู้
responsive screens

ผ้าห่มฝึกสัมผัส เสริมสร้างประสาทสัมผัสทั้ง 5

ผ้าห่มฝึกสัมผัส
ราคา 500 บาท
responsive screens

สนามเด็กเล่นเพื่อพัฒนาการเด็กเล็ก

สมทบทุนสนามเด็กเล่นเพื่อพัฒนาการเด็กเล็ก
ราคา 800 บาท
responsive screens

สร้างทักษะ เสริมการเรียนรู้ คุณครูมีใช้พร้อมสอน

สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน
ราคา 450 บาท
responsive screens

เปิดโลกการเรียนรู้ ให้หนูก้าวสู่อนาคต

หนังสือสำหรับห้องสมุดโรงเรียน และหนังสือภาพ
ราคา 900 บาท
.

“ตอนนี้เป็นครูสอนภาษาจีนในโรงเรียนสอนภาษาที่จังหวัดเชียงราย ขอบคุณท่านผู้สนับสนุนมากค่ะ”

เบญจพร หรือครูเดีย
โครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน ผาช้างน้อย จ.พะเยา

อี...หนึ่ง เอ้อ...สอง ซาน...สาม ซื่อ...สี่ จากเด็กยากไร้ในครอบครัวเผ่าม้ง เบญจพรหรือเดียไม่คิดเลยว่าเธอจะได้เรียนรู้ภาษายากๆ อย่างภาษาจีนจนคล่องแคล่ว อีกทั้งยังได้เป็นคุณครูอย่างที่หวัง ต้องขอขอบคุณท่านผู้สนับสนุน “โครงการอุปการะเด็ก” และ “โครงการส่งน้องจบ ป.ตรี” ที่ช่วยให้ฝันของเธอเป็นจริง และคุณครูคนนี้ก็กำลังจะช่วยสานฝันให้เด็กๆ อีกมากมายด้วยรอยยิ้ม

ร่วมสนับสนุนอาหารยั่งยืน
responsive screens

เสริมเพิ่มตามความถนัด ฝึกหัดให้มีอาชีพ

กองทุนโครงการส่งน้องเรียนดี ส่งเด็กดีมีอาชีพ
ราคา 2,000 บาท
responsive screens

โครงการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน

กองทุนบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน จัดหาสิ่งจำเป็นเพื่อการดำรงชีวิตเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ
ราคา 1,500 บาท
responsive screens

กองทุนช่วยเหลือเด็กที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

สามารถระบุจำนวนเงินสนับสนุนได้ตามที่ท่านประสงค์
responsive screens

กองทุนอาสาสมัครหมู่บ้านเพื่อการศึกษา (อสม.)

สามารถระบุจำนวนเงินสนับสนุนได้ตามที่ท่านประสงค์
responsive screens

กองทุนช่วยเหลือเด็กที่ยังไม่มีผู้อุปการะ

สามารถระบุจำนวนเงินสนับสนุนได้ตามที่ท่านประสงค์

ยอดเงินทั้งหมด 000 บาท

1


(ช่องที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องระบุ)

2

สนับสนุนโครงการต่างๆ : 000 บาท
ประเภทการบริจาค: รายครั้ง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น : 000 บาท
ชื่อตามบัตรประชาชน
(เพื่อการลดหย่อนภาษี):
เบอร์โทรศัพท์:
ที่อยู่ :
กรณีเลือกชำระเป็นเงินโอน เมื่อทำรายการโอนเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มยืนยันการทำรายการด้านล่าง
และส่งสลิปการโอนเงินของท่าน ผ่านทาง LINE มูลนิธิศุภนิมิตฯ