LINE ID : @worldvision-thai
×
×
×

ท่านได้มอบโอกาสให้เด็กยากไร้ได้เป็น 'ผู้เลือก'

ทำให้ครอบครัวชุมชนที่เด็กอาศัยได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ความอยู่ดีมีสุข

บริจาค 600 บาท ให้เพียง 1 ช่วยได้ถึง 3

บริจาค 600 บาท
ให้เพียง 1 ช่วยได้ถึง 3

การอุปการะเด็ก 1 คนของท่าน ช่วยให้เด็กอีก 2 คนในโครงการเดียวกัน ได้รับความช่วยเหลือให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยรูปแบบการจัดสรรงบประมาณที่เป็นการรวบรวมเงินบริจาคของผู้อุปการะทุกท่านที่บริจาคให้โครงการนั้น แล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กในอุปการะและครอบครัว รวมทั้งเด็กยากไร้ที่มีความขาดแคลนคนอื่นๆ ในพื้นที่และชุมชน ดังนี้

มอบโอกาสให้เด็กได้เป็น
'ผู้เลือก'

มอบโอกาสให้เด็กได้เป็น
'ผู้เลือก'