1


เลือกจำนวนเงิน

รายครั้ง

(ต่อเนื่องทุกเดือน)

2


(ช่องที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องระบุ)

3

จำนวนเงินบริจาค:
ประสงค์เข้าโครงการ :
ประเภทการบริจาค:
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น :
ชื่อตามบัตรประชาชน
(เพื่อการลดหย่อนภาษี):
เบอร์โทรศัพท์:
ที่อยู่ :
กรณีเลือกชำระเป็นเงินโอน เมื่อทำรายการโอนเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มยืนยันการทำรายการด้านล่าง และส่งสลิปการโอนเงินของท่าน ผ่านทาง LINE มูลนิธิศุภนิมิตฯ
กรุณาระบุตัวตนว่าคุณไม่ใช่ (Bot)และ(สแปม)