รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีแรก
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 2
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 3
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 4
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 5
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 6
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 7
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 8
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 9
   
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 10
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 11
 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
โทร. 0 2022 9200 ถึง 2
เบอร์ต่อ 361 (คุณรัตชนก)
แฟกซ์ 0 2022 9208

ด้วยหัวใจแห่งการให้ -The Heart of Giving ปีที่ 11

อบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งความรัก ด้วยกิจกรรมอบอุ่นแทนคำขอบคุณ พร้อมการมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ได้เข้าร่วมโครงการ “The Heart of Giving - หัวใจแห่งการให้” ของ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยมี คุณมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบโล่ และ ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้การต้อนรับ

โครงการ The Heart of Giving โดยมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ดำเนินงานต่อเนื่อง 11 ปีแล้ว โดยร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ปลูกฝังนิสัยแห่งการออมให้กับเด็กนักเรียน ด้วยการให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ออมเงินหยอดใส่กระปุกคนละเล็กละน้อย เงินที่เกิดจากการออมนี้จะนำมาช่วยเหลือและสร้างโอกาสที่ดีกว่าให้กับเพื่อนๆ เด็กจากครอบครัวยากไร้ เป็นการบ่มเพาะหัวใจแห่งการให้ การแบ่งปันเพื่อผู้อื่น และจิตใจแห่งการทำความดีให้เติบโตขึ้นในหัวใจของเด็กไทยด้วย

โครงการ The Heart of Giving ปีที่ 11 (ปีการศึกษา 2561) มีโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 81 โรงเรียน เมื่อนำการแบ่งปันจากคณาจารย์และนักเรียนทุกคนรวมเข้าด้วยกัน เกิดเป็นพลังแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ ช่วยให้เด็กจากครอบครัวยากไร้จำนวน 286 คน ได้รับการ พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย จากการดำเนินงาน ‘โครงการอุปการะเด็ก’ และยังสามารถนำไปเป็นค่าอาหารเช้าใน ‘โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ ทำให้เด็กเล็กๆ ในช่วงปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนระดับอนุบาล ได้มี ‘มื้อเช้า’ ที่มีคุณค่ารับประทานในทุกๆ วัน นับเป็นจำนวนมื้อเช้าที่มีคุณค่าของเด็กๆ ในพื้นที่ยากไร้และห่างไกลได้มากถึง 34,288 มื้อ

เพราะการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ ครูโรงเรียนไทย คริสเตียน กล่าวว่า “โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการเป็นปีที่ 10 แล้ว ซึ่งเด็กๆ ทุกคนจะถูกสอนอยู่บนพื้นฐานของการเสริมสร้างบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่ดีบนพื้นฐานของพระคัมภีร์ การได้เข้าร่วมโครงการจึงเป็นสิ่งที่โรงเรียนได้มีโอกาสสอนและให้เด็กๆ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และรู้จักอดออมเพื่อส่งมอบต่อให้กับคนที่ลำบากและไม่มีโอกาสเหมือนพวกเขา”

เช่นเดียวกับ อาจารย์ขนิษฐา พลเยี่ยม ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์ เล่าว่า “สิ่งที่เด็กๆ ได้จากโครงการ The Heart of Giving คือ ได้รู้จักการเก็บออมและปันความรักช่วยเหลือสังคม ตอนเช้าเด็กๆ จะมาหยอดเงินใส่กระปุกคนละเล็กละน้อยแล้วแต่ความสะดวก ซึ่งเด็กๆ จะรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่เขาได้มีส่วนร่วม”

สอดคล้องกับ อาจารย์สุธน โบราณประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล บอกว่า “เป็นสิ่งที่ดีที่โรงเรียนได้มีส่วนร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในการช่วยเหลือน้องๆ นักเรียนผู้ด้อยโอกาสที่ขาดความสมบูรณ์ในการดำเนินชีวิต และยังได้ปลูกฝังนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน สังเกตเห็นว่าเด็กนักเรียนมีจิตใจอ่อนโยน เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นและเห็นความสำคัญในการทำความดีเพื่อผู้อื่นมากขึ้น”

ด้าน ด.ช.ฌชา ลี นักเรียนชั้นประถม โรงเรียนไทยคริสเตียน ได้แบ่งปันประสบการณ์ในการให้ด้วยหัวใจว่า “เวลาแม่ให้ค่าขนมมาผมก็จะแบ่งเอาไปหยอดกล่องออมสินครับ ภูมิใจมากครับที่ได้นำเงินไปช่วยเหลือคนอื่นที่ลำบากมากกว่าเรา”

ส่วน ด.ญ.สุทธาสินี เกี่ยวคำ นักเรียนชั้นประถม โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์ บอกว่า “ทุกๆ วันหนูจะแบ่งเงินค่าขนมมาหยอดใส่กระปุกออมสินและกล่อง The Heart of Giving วันละ 5-10 บาทค่ะ รู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือเด็กยากไร้ค่ะ ถือเป็นการทำบุญอย่างหนึ่ง”

ปิดท้าย ด.ญ.ชญานันท์ ทับทิมไสย์ นักเรียนชั้นประถมจาก โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล เล่าว่า “พวกหนูซึ่งเป็นคณะกรรมการนักเรียนได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับน้องๆ และเพื่อนๆ ในโรงเรียนให้มีส่วนร่วมในการออมเงินบริจาค เงินที่เราออมจะนำไปช่วยเหลือเด็กๆ ที่ด้อยโอกาสในด้านการศึกษา เรื่องอาหารโภชนาการ พวกหนูทุกคนรู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือน้องๆ ที่ด้อยโอกาสค่ะ”

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ขอยกย่องทุกโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักเรียน รวมถึงขอขอบคุณคณาจารย์และน้องนักเรียนทุกคน สำหรับการแบ่งปันด้วยหัวใจแห่งการให้ เพื่อเด็ก ครอบครัว และชุมชนอยู่ดีมีสุข

©2015 World Vision Foundation of Thailand. All rights reserved.