สำหรับผู้ที่ได้บริจาคเงินเพื่ออุปการะเด็กยากไร้ที่ต้องการเข้าเยี่ยม พบปะ พูดคุยกับเด็กในอุปการะ สามารถที่จะแจ้งเข้ามายังมูลนิธิฯ ล่วงหน้า 2 อาทิตย์ เราจะทำการจัดเตรียมสถานที่และงานให้พร้อม รวมถึงการเยี่ยมเมื่อทางมูลนิธิได้จัดกิจกรรมวันผู้อุปการะพบเด็ก