หน้าหลัก

23 มิถุนายน 2564

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยและประเทศอินเดีย (Read in English)


เอไอเอ ประเทศไทย นำโดยคุณกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย คุณรพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ เอไอเอ ประเทศไทย และคุณชุลีพร ยูปานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ได้ร่วมมอบเงินบริจาคจากกิจกรรมเพื่อสังคม “AIA Vitality Active Weekend Charity Challenge ภารกิจสุขภาพดี สู้วิกฤตโควิด 19” ซึ่งสมาชิก AIA ได้ร่วมใจกันเปลี่ยนคะแนนจากการออกกำลังกายให้เป็นเงินบริจาค โดยทุกๆ 100 คะแนนมาแลกเป็นเงินบริจาคมูลค่า 20 บาท และจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ได้สมทบเงินบริจาคเพิ่มอีก 1 เท่า รวมเป็นยอดเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ทั้งสิ้น 411,960 บาท เพื่อนำไปดำเนินการช่วยเหลือเด็ก ครอบครัว และชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศไทยและประเทศอินเดีย โดยมีคุณรสลิน โกแวร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพันธกิจภาคสนามและระบบงานสนับสนุนองค์กร มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนในการรับมอบเงินดังกล่าว ณ สำนักงานใหญ่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

Full Photo

Full Photo

Full Photo