หน้าหลัก

มูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทย บริจาคเงินช่วยเหลือชุมชนและบุคคลการทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 Read in English


มูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทย นำโดยคุณธงชัย ศิริธร กรรมการมูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทย พร้อมด้วยคุณนันทิวัต ธรรมหทัย กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิ โคคา-โคล่า ประเทศไทย และคุณดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเงินบริจาคจาก โครงการสนับสนุนยับยั้งการระบาดและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (Project Stop Spread of Covid-19) ให้กับ 2 มูลนิธิ โดยส่วนหนึ่งมอบให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จำนวน 9,000,000 บาท หรือจำนวน 300,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19 โดยมี ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบ ณ บริษัท โคคา-โคล่า ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา


สำหรับงบประมาณที่ได้รับจากมูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทยในครั้งนี้ มูลนิธิศุภนิมิตฯ จะทำการส่งมอบให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่การดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ เพื่อจัดหาชุดอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยส่วนหนึ่งนำไปจัดซื้อหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และสบู่ล้างมือ จำนวนกว่า 31,000 ชุด ให้แก่เด็กๆ และครอบครัวในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจำนวนรวม 15 จังหวัด อีกส่วนหนึ่งนำไปจัดซื้อชุด PPE หน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค (Face shield) และถุงมือยาง เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวนมากกว่า 6,000 ชุด ใน 12 โรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ที่เปรียบเสมือนเป็นด่านหน้าในการรับมือกับวิกฤติโรคระบาดในขณะนี้