หน้าหลัก

5 เมษายน 2564

24 Hour Famine ผู้กล้า อด ลด ละเลิก (Read in English)


มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ที่เผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารในพื้นที่การทำงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ผ่านกิจกรรม 24 Hour Famine ผู้กล้า อด ลด ละเลิก โดยคณะครูและตัวแทนเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 132 คน เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา


“แฟมมิน” หมายถึง “ภาวะขาดแคลนอาหาร” เป็นกิจกรรมดีๆ ที่มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกในการ อด ลด ละ เลิก ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ และกล้าที่จะเข้ามาทดสอบตนเอง ทั้งการอดอาหาร ลดการกิน ลดการใช้ของฟุ่มเฟือย เพื่อนำเงินหรือเวลาที่ลด ละ ไปทำประโยชน์หรือเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคให้เด็กที่ขาดแคลนอาหาร ซึ่งถือเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่คนๆ หนึ่งจะตัดสินใจทำให้เกิดผลกับเด็กอีกมากมาย ดังเช่นที่ ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กล่าวในพิธีเปิดงานว่า “คนๆ หนึ่งจะสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ด้วยสิ่งเล็กๆ ที่เกิดขึ้นจากตัวเราเอง”


อาจารย์อัมรินทร์ ฟุ้งเฟื่อง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี กล่าวว่า โรงเรียนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กับมูลนิธิฯ ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้ง 2 วัน สามารถสร้างความสุขและปลูกฝังให้เด็กนักเรียนได้มีหัวใจแห่งการให้ จากการเป็นผู้เสียสละ อด ลด ละ เลิก อีกทั้งยังได้สร้างความสามัคคีในกลุ่มรุ่นพี่รุ่นน้องที่ร่วมกันวางแผนออกแบบกิจกรรมระดมทุน อาทิเช่น เล่นดนตรี ร้องเพลง ขายของมือสอง ระบายสี ซุ้มทายรูป หรือการตอบคำถามชิงรางวัล เพื่อรวมรวมเงินไปบริจาคให้น้องๆ ผู้ด้อยโอกาส ได้มีมื้ออาหารเช้ารับประทาน


อาจารย์สุพรรณี ย่ำรุ่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ยังได้กล่าวอีกว่า โรงเรียนยินดีที่จะมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรม 24 Hour Famine ผู้กล้า อด ลด ละเลิก ร่วมกับทางมูลนิธิฯ ในปีต่อๆ ไปอย่างต่อเนื่อง และอยากเชิญชวนให้โรงเรียนอื่นๆ ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในกิจกรรมแห่งการให้แบบนี้เช่นกัน

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


กิจกรรมแฟมมินในครั้งนี้ คณะครูและเด็กนักเรียนโรงเรียนพระหฤหัยนนทุบรี สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมและระดมทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 14,896 บาท คิดเป็นมื้ออาหาร 744 มื้อ โดยมี ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค สำหรับเงินบริจาคที่ได้ครั้งนี้ มูลนิธิฯ จะนำไปสนับสนุนโครงการ “มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม” ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็น 1 ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ


มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ดำเนินโครงการ “มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม” มาตั้งแต่ พ.ศ.2554 เพื่อช่วยสนับสนุนให้เด็กยากไร้ ให้ได้รับประทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์ มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 – 6 ปี ปัจจุบันมีพื้นที่ดำเนินโครงการ 17 โครงการ แบ่งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 71 แห่ง และโรงเรียนจำนวน 31 แห่ง จากสถิติข้อมูลจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่การทำงานของมูลนิธิศุภนิมิตทั่วประเทศ พบว่า มื้อเช้าเป็นแหล่งพลังงานสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการของเด็กๆ ในแต่ละวัน เด็กเล็กที่ไม่ได้


รับประทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์เพียงพอ จะส่งผลให้พัฒนาการช้ากว่าเด็กที่ได้รับประทานอาหารมื้อเช้าที่ครบถ้วน ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและสังคม ดังนั้น มูลนิธิศุภนิมิตฯ จึงได้ให้ความสำคัญกับมื้อเช้าของเด็กๆ เป็นอย่างยิ่ง มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยขอขอบคุณคณะครูอาจารย์และนักเรียนจิตอาสาโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ที่ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อระดมทุน และมอบเงินบริจาคสนับสนุนโครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม รวมทั้งมอบกระเป๋าผ้าเพ้นท์ลาย เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช