หน้าหลัก

20 มกราคม 2564

“โตขึ้นผมอยากเป็นเกษตรกรครับ” น้องกอล์ฟ กับความฝันเพื่อคนในครอบครัว (Read in English)


เด็กคนอื่นๆ คงอยากเป็นหมอ พยาบาล ตำรวจ ทหาร ครู นักบิน แต่เด็กบางคนก็มองไปที่ปากท้องของครอบครัวของคนในบ้าน อยากเห็นคนที่บ้านได้มีอาหารทานทุกมื้อ นี่คือคำตอบของ ‘น้องกอล์ฟ’ เด็กในการอุปการะของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย นัองได้รับการอุปการะมาตั้งแต่ศึกษาอยู่ระดับชั้นอนุบาล 2 ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งฉายแวว ความเป็นเกษตรกร ตั้งแต่เด็กจนปัจจุบัน


คุณแม่ปณณัตท์ ผู้ปกครองน้องกอล์ฟ เล่าให้เราฟังว่า “น้องกอล์ฟไม่ถนัดเรื่องวิชาการ แต่น้องชอบทำกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ประกอบกับแม่และน้องกอล์ฟเป็นสมาชิกกลุ่มปลูกผักปลอดภัยสารพิษ ที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้เข้าไปสนับสนับสนุนตั้งแต่การทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพเมื่อหลายปีก่อน ทุกๆ ครั้ง ที่แม่ไปร่วมกิจกรรมของกลุ่มน้องกอล์ฟจะตามไปด้วยเสมอ จะไปช่วยทำในสิ่งที่สามารถทำได้ ซึ่งครอบครัวเรายังได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก และพันธุ์ไก่ไข่ จากโครงการฯ ด้วยค่ะ ที่ผ่านมาน้องกอล์ฟจะเป็นคนช่วยแม่ปลูกผักและนำผักไปขายที่โรงเรียน ได้วันละ 50-100 บาท เอามาเป็นค่าขนมไปโรงเรียนของตัวเองกับน้องๆ ส่วนไข่ไก่ที่ได้ก็จะเก็บไว้เป็นอาหารเนื่องจากครอบครัวมีกันหลายคน นอกจากการปลูกผัก เลี้ยงไก่ น้องกอล์ฟยังมีการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด และให้แม่ทอดแล้วเอาไปขายเพื่อนๆ ที่ โรงเรียน จากเงินที่นำมาลงทุน เพียง 1,000 บาท สามารถสร้างรายได้ให้น้องกอล์ฟมีเงินเก็บในบัญชีถึง 10,000 บาท” พร้อมกับนำบัญชีเงินฝากของน้องกอล์ฟออกมาให้เราดูด้วยความภาคภูมิใจ


ครอบครัวของ น้องกอล์ฟ มีพี่น้องรวมกัน 7 คน ทำให้พ่อและแม่ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่มากขึ้นตามจำนวนสมาชิกในครอบครัว แต่ด้วยความเมตตาจากผู้มีอุปการะ ผ่านโครงการอุปการะเด็กของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ทำให้ครอบครัวของน้องกอล์ฟได้รับความช่วยเหลือ ทั้งทางด้านการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น อุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า ชุดพละ หรือแม้แต่ช่วงที่มีวิกฤติน้ำท่วม หรือ โควิด-19 ก็ยังได้รับการสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้ง และ แม่ไก่พันธุ์ไข่ เพื่อเป็นแหล่งอาหารในครอบครัว รวมไปถึงโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ ที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ดำเนินการซึ่งคุณแม่และน้องกอล์ฟได้นำมาพัฒนาและต่อยอด สร้างเป็นแหล่งอาหารและแหล่งรายได้ที่มีความมั่นคงสำหรับครอบครัว


น้องกอล์ฟเล่าให้เราฟังว่า “ โควิด-19 ที่ผ่านมาครอบครัวอื่น ๆ อาจจะได้รับความลำบากมาก แต่ครอบครัวผม เรามีแหล่งอาหารรอบบ้าน ทั้ง ไก่ ไข่ ปลา และ ผักต่าง ๆ อาจจะกระทบแค่เพียงว่า พืชผลเกษตรที่ผม และแม่ปลูกไว้ขายได้ราคาไม่ดีเท่าเดิม แต่เราก็ยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างไม่ลำบากมากนัก ผมเห็นครอบครัวได้ทานอาหารทุกมื้อ จากผลผลิตที่ผมและแม่ปลูก เห็นทุกคนอิ่มท้อง มันคือความสุข และเป็นอาชีพที่ผมอยากจะทำ คือเกษตรกร”

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


“ครอบครัวเราได้รับการเปลี่ยนแปลงมากเลยค่ะ ที่ผ่านมามูลนิธิศุภนิมิตฯ ช่วยเหลือครอบครัวเรามากเลยค่ะ ทุกวันนี้น้องกอล์ฟมีชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุข ความหวัง รอยยิ้ม ไม่ต่างจากเด็กคนอื่นๆ ค่ะ ขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตฯ มากๆค่ะ “ คำขอบคุณจากคุณแม่ปณณัตท์


ครอบครัวน้องกอล์ฟ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเด็กและครอบครัวยากไร้อีกมากมายทั่วประเทศไทย ที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ เข้าไปให้การช่วยเหลือผ่านการดำเนินโครงการ “อุปการะเด็ก” และ โครงการพิเศษอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความหวัง สร้างรอยยิ้ม ให้เด็กและครอบครัว มีกำลังใจและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน