หน้าหลัก

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์บริจาคเงินช่วยเหลือช่วยเหลือเด็กยากไร้เนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปีของบริษัท Read in English


บริษัท นายกล้วยหอมออนไลน์ จำกัด นำโดยคุณประสิทธิ์ กรโชคอนันต์ บรรณาธิการบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท บริจาคเงินจำนวน 231,106.43 บาท เนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปีของสำนักข่าวหุ้นอินไซด์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกองทุน “ช่วยเหลือเด็กที่ยังไม่มีผู้อุปการะ” ภายใต้โครงการอุปการะเด็ก และ โครงการ “เติมชีวิตด้วยการให้” ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยมีคุณวรรณธิดา สุภัครพงษ์กุล Acquisition and Engagement Department Manager เป็นตัวแทนในการรับมอบเงินดังกล่าว ณ สำนักงานใหญ่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา


บริษัท นายกล้วยหอมออนไลน์ จำกัด ดำเนินธุรกิจการนำเสนอข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ ตลาดเงิน บริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป ผ่านทางเว็บไซต์ www.hooninside.com หรือสำนักข่าวหุ้นอินไซด์ โดยทางบริษัทได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว ด้วยความตั้งจที่จะตอบแทนสังคมและมอบอนาคตที่สดใสให้กับเด็กๆ ที่ขาดแคลนโอกาส


ทางมูลนิธิฯ จะนำเงินบริจาคดังกล่าวไปช่วยเหลือเด็ก ครอบครัว และชุมชุนยากไร้ เพื่อให้พวกเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป