หน้าหลัก

19 มีนาคม 2564

ก่อความรัก สร้างความหวัง บ้านแห่งกำลังใจ: น้องเดือน (Read in English)


บ้านหลังเดิมทรุดโทรม ไม้ไผ่ที่นำมาทำเป็นฝาบ้านก็ผุพัง ห้องส้วมที่มีก็ชำรุดใช้การไม่ได้ต้องอาศัยเพื่อนบ้าน ประตูบ้านแตกหักไม่ปลอดภัยและบังสายตาคนภายนอกที่ผ่านไปมา เงินจะนำมาซ่อมแซมก็ยังไม่มี ด้วยรายได้จากอาชีพรับจ้างก่อสร้างของพ่อไม่แน่นอนและไม่เพียงพอ เดือนมีน้องชายอายุ 4 ขวบ สุขภาพไม่แข็งแรงทำให้คุณแม่ต้องดูแลตลอดเวลา


น้องเดือน เด็กในโครงการ “อุปการะเด็ก” มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาฯแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ปัจจุบันน้องศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ด้วยพื้นฐานชีวิตที่ต้องเจอ เป็นอุปสรรคอย่างมากบนเส้นทางการศึกษา แม้น้องเดือนจะรู้ว่าบันไดที่จะก้าวขึ้นสู่เป้าหมายนี้เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเลย แต่น้องเดือนก็ยังมีหัวใจที่มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเปิดประตูสู่โอกาสในการมีชีวิตที่ดีขึ้นของทั้งตัวเองและครอบครัว


คุณวิไลวรรณ จอกนิ้ว ผู้จัดการกลุ่มโปรแกรมจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรีและอุทัยธานี เล่าที่มาของการดำเนินโครงการให้เราฟังว่า “ที่ผ่านมาทางมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวน้องมาโดยตลอดค่ะทั้งด้านการปัจจัยทางการศึกษา อุปกรณ์การเรียน การดูแลสุขภาพ แต่หลังจากที่ได้ลงเยี่ยมครอบครัวน้องเดือนกับคณะครูที่ปรึกษาจากโรงเรียนแก่งกระจานแล้ว เราก็ได้ทราบปัญหาเร่งด่วนที่น้องและครอบครัวเผชิญอยู่ จากสภาพที่อยู่อาศัยที่ไม่ปลอดภัยสำหรับเด็ก รวมไปถึงเรื่องของสุขอนามัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เราจึงได้มีการพูดคุยปรึกษาหารือกับทีมงาน คณะครู และ ผู้นำชุมชน ที่เราจะร่วมมือกันช่วยเหลือครอบครัวของน้องเดือน โครงการฯ ครั้งนี้จึงได้เริ่มดำเนินการขึ้น”


เป็นเวลาหลายปีแล้วที่น้องเดือน ได้เข้าร่วมโครงการอุปการะเด็ก ที่ผ่านมาน้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้อุปการะมาโดยตลอด ซึ่งน้องและครอบครัวมีความรู้สึกซาบซึ้งถึงความปรารถนาดีที่ผู้อุปการะได้มอบให้ ช่วยแบ่งเบาและลดภาระของครอบครัวได้มากเลย โดยเฉพาะบ้านหลังใหม่ในครั้งนี้เป็นสิ่งที่มีค่ามากสำหรับครอบครัวของเธอ

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


“หนูดีใจมากค่ะ บ้านหลังนี้ทำให้หนู มีความสุข ความหวังและกำลังใจที่จะใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตค่ะ หนูขอขอบคุณผู้อุปการะ โรงเรียน และ ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่มีน้ำใจและยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือครอบครัวของหนู หนูขอบคุณมากๆ ค่ะ” น้องเดือน กล่าวความรู้สึก พร้อมเผยรอยยิ้มที่มีความสุขบนใบหน้า


ทั้งนี้น้องเดือนและครอบครัว คือ ส่วนหนึ่งของเด็กและครอบครัวยากไร้ที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เข้าไปให้ความช่วยเหลือผ่านโครงการ “อุปการะเด็ก” และโครงการพิเศษอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป