หน้าหลัก

4 มกราคม 2564

‘มูลนิธิศุภนิมิตฯ - เคอรี่ เอ็กซ์เพรสฯ’ ร่วมส่งด่วนผ้าห่มเพิ่มไออุ่นให้น้องต้านภัยหนาว (Read in English)


มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดย Mr. Jeffrey Lee Brunt ที่ปรึกษาการปรับเปลี่ยนองค์กร เป็นตัวแทนส่งมอบผ้าห่ม จำนวน 2,500 ผืน (316 กล่อง) ให้แก่ คุณปองพัน บุรีภักดี ผู้บริหารสูงสุดสายงานบริหารการค้า บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในโอกาสให้การสนับสนุนการจัดส่งผ้าห่มจำนวนดังกล่าว ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ ‘ผ้าห่มอุ่นช่วยน้องยากไร้ให้คลายหนาว’ ที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ จัดทำขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้อุปการะและผู้บริจาค ไปให้แก่เด็กๆ และครอบครัวยากไร้ ในพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาฯ ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 11 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาฯ เมืองปาน โครงการพัฒนาฯ แม่แตง โครงการพัฒนาฯ อมก๋อย โครงการพัฒนาฯ บ้านแปะ โครงการพัฒนาฯ ห้วยโรง โครงการพัฒนาฯ แม่สะเรียง โครงการพัฒนาฯ ท่าสองยาง โครงการพัฒนาฯ แม่ระมาด โครงการพัฒนาฯ อุ้มผาง โครงการพัฒนาฯ ชาติตระการ และโครงการพัฒนาฯ ทองแสนขัน ได้บรรเทาผลกระทบจากภัยหนาว


บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรสฯ ได้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ ‘แสนอิ่ม’ เติมนม เติมยิ้ม ให้น้องยากไร้ ด้วยการจัดส่งนมพร้อมดื่มไปยังพื้นที่การดำเนินงานโครงการพัฒนาฯ ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เพื่อเสริมพัฒนาการเด็กๆ ยากไร้ในช่วงที่ต้องกักตัวอยู่กับบ้าน และโรงเรียนมีช่วงเวลาปิดเทอมนานกว่าปกติจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา


Full Photo

Full Photo

Full Photo