หน้าหลัก

24 มิถุนายน 2564

ไมลอทท์ แลบบอลาทอรีส์ มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ช่วยเหลือโควิด-19 (Read in English)


เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัท ไมลอทท์ แลบบอลาทอรีส์ จำกัด มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ตรา Ustar และ In2IT จำนวน 43,200 ชิ้นให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยแบ่งเป็น
1) เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ตรา In2IT แบบปั๊ม ขนาด 500 มล. จำนวน 7,200 ชิ้น
2) เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ตรา Ustar แบบหลอดขนาด 50 มล. จำนวน 32,400 ชิ้น และ
3) เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ตรา Ustar แบบซอง ขนาด 30 มล. จำนวน 3,600 ชิ้น


การบริจาคครั้งนี้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในการช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19) ให้กับเด็ก ครอบครัวและชุมชนที่ยากไร้ในพื้นที่การดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดย คุณอานุภาพ สลับแสง ผู้จัดการแผนกจัดหาทุนองค์กรธุรกิจ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย


มูลนิธิศุภนิมิตฯ จะเร่งดำเนินการแจกจ่ายแก่เด็ก ครอบครัวและชุมชนที่ยากไร้ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ โดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งให้ความรู้การดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี เพื่อเป็นการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อไป

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo