หน้าหลัก

เสริมอาชีพ เติมภาพฝันน้องแป้ง Read in English


ด้วยชะตาชีวิตที่ต้นทุนไม่เท่าคนอื่น การจะมีชีวิตที่ดีและประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษาจึงไม่ใช่เรื่องง่ายดายนัก ด้วยบ้านกับโรงเรียนมีระยะทางกว่า 8 กิโลเมตร การกลับบ้านครั้งหนึ่งต้องเดินเท้าลัดเลาะตามหัวไร่ปลายนา ยิ่งฤดูฝนทางเดินเป็นดินโคลนทั้งเลอะทั้งลื่นลำบากมากต้องใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมงในการเดินทาง หอพักนักเรียนไกลบ้านจึงเป็นทางเลือกเดียวที่จะทำให้เธอสามารถอยู่บนเส้นทางการศึกษาต่อไปได้ แม้อุปสรรคจะมากมายก็ไม่ได้ทำให้ ด.ญ.เพรชราภรณ์ หรือ น้องแป้ง อายุุ 15 เด็กสาวในหมู่บ้านเล็กๆ ของพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาฯแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ถอดใจท้อแท้และหยุดก้าวเดินบนเส้นทางการศึกษาที่จะนำไปสู่ความฝัน คือ ครูสอนหนังสือเด็กๆ ในถิ่นทุรกันดาร


ซึ่งก่อนที่น้องแป้งจะได้เข้าร่วมโครงการอุปการะเด็กชีวิตของเธอ ก็ไม่ต่างไปกับเด็กที่ยากลำบากอีกหลายๆคน ด้วยพ่อแม่มีอาชีพทำการเกษตรแบบพึ่งพาธรรมชาติรายได้ไม่แน่นอน ชุมชนที่อาศัยอยู่ก็ตั้งอยู่บนดอยสูงและห่างไกล แต่ด้วยความช่วยเหลือจากผู้อุปการะ ผ่านมูลนิธิศุภนิมิตฯ ทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น จนถึงปัจจุบันน้องแป้งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โดยที่ผ่านมาน้องได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิศุภนิมิตฯมาโดยตลอด ทั้งการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน รองเท้า ถุงเท้า กระเป๋าเป้ การส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้กับครอบครัว ด้วยฐานะทางครอบครัวยากจน ครอบครัวต้องอาศัยอยู่บ้านร่วมกับตา-ยาย ไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง จนกระทั่งในปี 2012 น้องแป้งและครอบครัวได้รับความช่วยเหลือด้วยการสนับสนุนอาชีพเลี้ยงวัว ซึ่งได้เริ่มต้นจากวัว จำนวน 2 ตัว จนปัจจุบันวัวเพิ่มจำนวนถึง 12 ตัว โดยพ่อแม่ได้จำหน่ายไปแล้ว 2 ตัว มีรายได้เป็นเงิน 14,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งพ่อแม่และน้องแป้งมีความตั้งใจจะขยายพันธุ์วัวไปเรื่อยๆ และขายเมื่อคราวจำเป็น ด้วยความช่วยเหลือจากมูลนิธิศุภนิมิตฯและความขยันขันแข็งของน้องแป้งและครอบครัว ทำให้วันนี้ครอบครัวของน้องแป้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถสร้างบ้านเป็นของตัวเอง


แม้ในสถานการณ์ที่โควิด-19 ระบาดหนัก หลายครอบครัวได้รับความยากลำบากจนแทบเอาตัวไม่รอด ทั้งรายได้และสุขภาพร่างกาย ครอบครัวน้องแป้งก็ได้รับผลกระทบอยู่บ้างแต่่ด้วยความช่วยเหลือที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ เข้ามาช่วยแนะนำและปูรากฐานความเข็มแข็งให้กับครอบครัวที่ผ่านมาทำให้วันนี้น้องแป้งและครอบครัวยังสามารถช่วยเหลือต้นเองได้ไม่ลำบากจนเกินไป

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


เป็นเวลาหลายปีแล้วที่น้องแป้ง ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ ผ่านโครงการอุปการะเด็ก ซึ่งน้องแป้ง ก็รู้สึกซาบซึ้งถึงความรักและเมตตาของผู้อุปการะเสมอมาเขาจึงตั้งใจและมีความประพฤติที่ดี การเลี้ยงวัวนอกจากจะเป็นรายได้ให้แก่ครอบครัวแล้วยังเป็นกิจกรรมที่ฝึกความรับผิดชอบให้น้องแป้งอีกด้วย โดยเฉพาะช่วงเสาร์-อาทิตย์ หรือ ช่วงปิดภาคเรียน น้องมักจะช่วยเหลือพ่อแม่ในการเลี้ยงวัวให้ออกไปกินหญ้าที่ไร่นาและท้ายหมู่บ้าน


“คุณแม่ขอขอบคุณสำหรับความอุปการะที่มีกับครอบครัวเสมอมา สิ่งเหล่านี้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มาก คุณแม่และน้องเพรชราภรณ์ ขอขอบคุณมากๆค่ะ จากใจจริงน่ะค่ะ” คุณแม่บานเย็น เผยความรู้สึกที่เต็มล้นอยู่ในใจ


“หนูรู้สึกดีใจและมีความสุขมากค่ะ ที่ได้เป็นเด็กในความอุปการะ ความช่วยเหลือจากผู้อุปการะทำให้หนูและครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ หนูสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีและตั้งใจเรียนเพื่อโตมาหนูจะได้เป็นครูเหมือนที่หนูฝันไว้ หนูขอขอบคุณท่านมากๆค่ะ” น้องแป้งเผยความสุข ความตั้งใจและเป้าหมายให้เราได้ฟัง


ทั้งนี้ น้องแป้งและครอบครัว คือ ส่วนหนึ่งของเด็กและครอบครัวที่ยากไร้ ที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ เข้าไปให้ความช่วยเหลือผ่านการดำเนินโครงการอุปการะเด็กและโครงการพิเศษอื่นๆ เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขแก่เด็ก ครอบครัวและชุมชนยากไร้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน