หน้าหลัก

31 พฤษภาคม 2564

“ ไทยเพาเวอร์ ฟามาซี (2017) ” มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ “ทาตองกร้า” ช่วยเหลือวิกฤตโควิด-19 (Read in English)


บริษัท ไทยเพาเวอร์ ฟามาซี (2017) จำกัด มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ตรา ทาตองกร้า จำนวน 5,000 หลอด มูลค่า 100,000 บาท ให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในการช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ( Covid-19) ให้กับชุมชน และกลุ่มแรงงานข้ามชาติในพื้นที่การดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ภายใต้โครงการ Stop TB and AIDS through RRTTPR 2021-2023 (STAR 3) โดยมีคุณวุฒิไกร กลางทอง ผู้ประสานงานโครงการฯ มูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำนักงานโครงการมูลนิธิศุภนิมิต โครงการ Stop TB and AIDS through RRTTPR 2021-2023 (STAR 3) จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา


โครงการ Stop TB and AIDS through RRTTPR 2021-2023 (STAR 3) เป็นโครงการดำเนินงานที่มูลนิธิศุภนิมิตฯได้รับงบประมาณจากกองทุนโลก ด้านวัณโรคและเอดส์ เพื่อดำเนินงานเร่งรัดยุติและลดปริมาณการเกิดวัณโรคและโรคเอดส์ในประเทศไทย ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 – 2566 ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี เชียงราย ตาก ภูเก็ต และระนอง โดยเข้าปฏิบัติงานให้ความรู้และพัฒนาในแหล่งชุมชนต่างๆ รวมทั้งกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ในเขตพื้นที่การดำเนินงาน