หน้าหลัก

15 มิถุนายน 2564

เมื่อต้องไปโรงเรียนในสถานการณ์โควิด (Read in English)


เย้เย้...เสียงความดีใจของเด็กๆ นักเรียนดังขึ้นเมื่อโรงเรียนกลับมาเปิดเทอมอีกครั้ง แต่การเปิดเรียนในครั้งนี้มีสิ่งที่เด็กๆ ต้องปรับตัวกันอีกมาก เมื่อกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้แต่ละโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมใน 5 รูปแบบ On-Site คือ จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน On-Demand คือ เรียนผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ Online คือ เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต On-Hand คือ เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือแบบฝึกหัดใบงาน On-Air คือ การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม


ตั้งแต่โควิด-19 ระบาด จนถึงเปิดเทอม เด็กๆ มีความทุกข์ ความสุข เป็นอย่างไรกันบ้าง มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย นำเสียงสะท้อนของเด็กๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน 3,942 คน ในพื้นที่ดำเนินโครงการของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ผ่านการดำเนินโครงการ “WVFT’s COVER 90-day Response Child Voice Survey” มานำเสนอให้ได้เข้าใจถึงความคิด ความรู้สึกของเด็ก เพื่อจะช่วยเขาได้มีรอยยิ้มและความสุขอีกครั้ง


เมื่อเราเริ่มคำถามว่า “นึกถึงโควิด หนูคิดถึงอะไร” ผลสำรวจพบว่าเด็กๆ ร้อยละ 25 คิดถึงการดูแลป้องกันตัวเองและอีกร้อยละ 15 คิดถึงการเรียน การเปิดเทอม เด็กๆ ร้อยละ 65 แสดงความคิดเห็นว่า “ชุมชนที่เขาอาศัยอยู่ ไม่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด” ด้วยชุมชนมีการรณรงค์และมาตรการป้องกันที่ดี ในขณะที่เด็กๆ ร้อยละ 73 แสดงความคิดเห็นว่า “ทุกวันนี้ตัวเขามีอุปกรณ์ในการป้องกันตัวเองที่เพียงพอต่อความจำเป็น” และร้อยละ 80 ของเด็กๆ แสดงความคิดเห็นว่า “ไม่มีความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว” ในช่วงที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน ซึ่งมองภาพรวมเป็นตัวเลขที่ดีส่วนหนึ่งเป็นผลจากการทำงานในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และให้ความช่วยเหลือจากการดำเนินโครงการต่างๆ ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในช่วงที่ผ่านมา


ผลสำรวจยังสะท้อนผลกระทบกับตัวเด็กเมื่อต้องกักตัวอยู่บ้านเป็นระยะเวลานาน ซึ่งเด็กๆ ร้อยละ 24 ให้คำตอบว่า อ่านหนังสือ ทบทวนบทเรียนและเรียนออนไลน์ เมื่อเราถามถึง “กิจกรรมที่เด็กทำช่วงกักตัวอยู่ที่บ้าน” และร้อยละ 20 ตอบว่า ใช้เวลาในการช่วยผู้ปกครองทำงานบ้านและยังมีอีกกว่าร้อยละ 18 ใช้เวลาส่วนมากในการเล่นมือถือ เล่นเกมส์และดูทีวี ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงถึงปัญหาเด็กติดเกมส์และปัญหาสุขภาพในอนาคต

Full Photo

Full Photo

Full Photo


เมื่อถามถึง “ความรู้สึกเมื่อต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน” เด็กเกินครึ่งรู้สึกเบื่อ เหงา คิดถึงเพื่อน อึดอัด ไม่อิสระ เพราะโควิด-19 ทำให้เขาไม่ได้ไปโรงเรียน ไม่ได้เที่ยว เดินทางไม่สะดวก ไม่ได้เจอเพื่อนและเกิดความวิตกกังวล ซึ่งจากผลการสำรวจพบว่าร้อยละ 40 มีความกังวลเรื่องการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และที่เหลือยังกังวลเรื่องการเรียน เรื่องรายได้ผู้ปกครองและการไม่ได้เจอเพื่อนตามลำดับ


เด็กและเยาวชนจำนวนมากกำลังประสบปัญหาอันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครอบครัวต้องลำบากตกงานขาดรายได้และเจ็บป่วย รวมทั้งผลกระทบจากปัญหามากมายที่ตามมา


นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เดินหน้าดำเนินโครงการตาม “แผนการตอบสนอง 90 วัน ป้องกันและลดการแพร่ระบาดโควิด-19” และ “แผนการฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19” และจะยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าให้ความช่วยเหลือต่อไป เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ และครอบครัว ให้กลับมามีรอยยิ้ม ความหวัง และกำลังใจ สามารถก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน


ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้ม ความหวังและกำลังใจ ให้กับเด็กและครอบครัวที่ยากไร้ร่วมกับเราได้ที่ https://www.worldvision.or.th/index.html